Исторически речник
снескъ  
снескъ вж снаскъ