Исторически речник
съжѧт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съжѧт*съжьмѫ*съжьмеш*съжьметъ*съжьмемъ*съжьмете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
*съжьмѫтъ*съжьмевѣ*съжьмета*съжьмете*съжьм*съжьм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*съжьмѣмъ*съжьмѣте*съжьмѣвѣ*съжьмѣта*съжѧхъ*съжѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*съжѧ*съжѧсомъ*съжѧсте*съжѧшѧ*съжѧсовѣ*съжѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*съжѧсте*съжьмѣахъ*съжьмѣаше*съжьмѣаше*съжьмѣахомъ*съжьмѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*съжьмѣахѫ*съжьмѣаховѣ*съжьмѣашета*съжьмѣашете
съжѧт -съжьмѫ -съжьмеш св Възпра, овладея, обуздая [прен.] с вамъ хлѣбъ на хѹдѣ сво трепеꙁѣ положвꙿ. хотѣхꙿ мльанмъ ѧꙁꙑка с съсѫдъ съжꙙт. не босварьнꙑхъ (!) ждовъ. на съпаса раждꙁамо ꙁъло лꙗн.  камен глаголат нѹждѫ твортъ С 396.7—8 Изч С Гр περισφίγγω Нвб Срв жмя ’притискам, затварям очите си’ ОА ВА НГер ЕтМл БТР РБЕ