Исторически речник
събост  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
събостсъбодѫ, събодѹсъбодешсъбодетъ, събодеть, събодетсъбодемъ, събодемь, събодем, събодемосъбодедете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
събодѫтъ, събодѹтъ, събодѫть, събодѹть, събодѫт, събодѹтсъбодевѣсъбодетасъбодетесъбодсъбод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
събодѣмъ, събодѣмь, събодѣмсъбодѣтесъбодѣвѣсъбодѣтасъбасъ, събодохъ, събась, събодохь, събодохсъбоде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
събодесъбасомъ, събодохомъ, събасомь, събодохомь, събодохом, събодохмꙑсъбасте, събодостесъбасѧ, събодошѧ, събодошѫ, събодоша, събодоше, събодохѫсъбасовѣ, събодоховѣсъбаста, събодоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
събасте, събодостесъбодѣхъ, събодѣхь, събодѣхсъбодѣшесъбодѣшесъбодѣхомъ, събодѣхомь, събодѣхомсъбодѣшете, събодѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
събодѣхѫ, събодѣхѹсъбодѣховѣсъбодѣшета, събодѣстасъбодѣшете, събодѣсте
събост -събодѫ -събодеш св Пробода, промуша ꙗкоже прнѹжденомъ мъ бꙑт боꙗꙁньѭ юньца. самѣмъ сꙙ въврѣшт въ пештъ хлѣбьнѫѭ.  їꙁволт пае въ огн҄ съгорѣт. нежел отъ того събоденомъ бꙑт С 565.26 Изч С Нвб сбода ’пробода, убода’ диал ОА НТ ЕтМл ДА Срв [про]бода