Исторически речник
свободаII  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
свободасвободꙑ, свободѫсвободѣсвободѫ, свободѹсвободоѭ, свободоѫ, свободоѧ, свободоюсвободѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
свободосвободꙑсвободъ, свободьсвободамъ, свободамьсвободамсвободахъ, свободахь
NfOuNfGuNfDu
свободѣсвободѹсвободама
свобода -ꙑ ж Свобода, липса на робство и ограничения, независимост нѣсмъ рабꙑн()на ѧда. нѫ свободнꙑ(ѧ). свободоѫ бо хъ нꙑ свобод Е 28а 16 дьнесь осѫжденꙑмъ. свободѫ даръствѹетъ К 13а 30 Срв. С449.30 ꙇспръва крестъ осѫжденꙑмъ наѧтъ свободѫ даѣт К 10b 34 дѣте отъсѫдѹ. отъ работꙑ въ своботѫ (погр. вм. свободѫ, Север., с. 470, бел. под линия) С 470.15 Е К С Гр ἐλευϑερία δέλτοι ἐλευϑερίας Нвб свобода ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА Срв Свобода ж ЛИ Свободка ж ЛИ Свободан м ЛИ Свободин м ЛИ Слободан м ЛИ Слободка ж ЛИ СтИл,РЛФИ