Исторически речник
сестра  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сестрасестрꙑ, сестрѫсестрѣсестрѫ, сестрѹсестроѭ, сестроѫ, сестроѧ, сестроюсестрѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сестросестрꙑсестръ, сестрьсестрамъ, сестрамьсестрамсестрахъ, сестрахь
NfOuNfGuNfDu
сестрѣсестрѹсестрама
сестра -ꙑ ж Сестра стоѣхѫ же пр крстѣ свѣ мат его  сестра матере его. марѣ клеопова. ꙇ марѣ магдалн М Йо 19.25 З А СК Б стрстъ стаго мкⷱ҇а ꙁарла.  веве сестрѣ его Е 24б 17 аꙁъ понова сестра смъ С 139.4 глаголааше съпасъ марѣ  мар сестрама лаꙁаровама С 304.8—9 М З А СК Б Н Е СЕ С Гр ἀδελφή Нвб сестра ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА