Исторически речник
съвада  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
съвадасъвадꙑ, съвадѫсъвадѣсъвадѫ, съвадѹсъвадоѭ, съвадоѫ, съвадоѧ, съвадоюсъвадѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
съвадосъвадꙑсъвадъ, съвадьсъвадамъ, съвадамьсъвадамсъвадахъ, съвадахь
NfOuNfGuNfDu
съвадѣсъвадѹсъвадама
съвада -ꙑ ж Свада, кавга, караница, крамола врагомь ѕълѣ прѣльщаемъ. прсно въпадаѭ въ блѫдꙑ ... вь клеветꙑ. въ съвадꙑ. въ плѧсанѣ СЕ 68а 24 Изч СЕ Нвб свада ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА