Исторически речник
скакат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скакатскаѫ, скаѧ, скаѹскаешскаетъ, скаеть, скаетскаемъ, скаемь, скаем, скаемоскаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скаѫтъ, скаѹтъ, скаѫть, скаѹть, скаѫт, скаѹтскаевѣскаетаскаетескаска
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скамъ, скаѣмъ, скаамъ, скамь, скаѣмь, скаамь, скам, скаѣм, скаамскате, скаѣте, скаатескавѣ, скаѣвѣ, скаавѣската, скаѣта, скаатаскакахъ, скакахь, скакахскака
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скакаскакахомъ, скакахомь, скакахом, скакахмꙑскакастескакашѧ, скакашѫ, скакаша, скакаше, скакахѫскакаховѣскакаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скакастескакаахъ, скакахъ, скакаахь, скакахь, скакаах, скакахскакааше, скакашескакааше, скакашескакаахомъ, скакахомъ, скакаахомь, скакахомь, скакаахом, скакахомскакаашете, скакашете, скакаасте, скакасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скакаахѫ, скакахѫ, скакаахѹ, скакахѹскакааховѣ, скакаховѣскакаашета, скакашета, скакааста, скакастаскакаашете, скакашете, скакаасте, скакасте
скакат -скаѫ -скаеш несв Скачам, играя рѫкама плештꙙ лкѹѭ.  съмѣшаѧ сꙙ скаѫ сь дѣтьм С 332. 24 Образно. дѣтштъ мꙙ обавьꙗ въ ѫтробѣ скаꙙ С 242.5 Изч С Гр σκιρτάω ἀγάλλομαι Нвб скакам диал НТ ДА скачам, скоча, скокна ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР ДА