Исторически речник
ск҄ера  
ск҄ера нескл или ск҄еръ м Сикера — спиртно питие от жито, ечемик или овощия бѫдетъ бо веле прѣдъ гмь.  вна  скера не матъ пт М Лк 1.15 Изч М А От гр σίκερα Нвб сикера остар ВА