Исторически речник
скржаль  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
скржальскржалскржалскржальскржальѭ, скржалѭ, скржалѫ, скржалѧ, скржалью, скржалюскржал
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
скржалскржалскржаль, скржал, скржалескржальмъ, скржалемъ, скржальмь, скржалемьскржальм, скржалъм, скржалмскржальхъ, скржальхь, скржалехъ, скржалехь
NfOuNfGuNfDu
скржалскржалью, скржалю, скржалѹскржальма, скржалъма, скржалма
скржаль - ж Скрижал, плоча със свещен текст новꙑ с боговдъцъ ... покаꙁа намъ  тъ. богомъ напсанꙑ го скржал. ꙁвънѫдѹ ѹбо дѣствънꙑ. ꙁвънѫтрь же вдьнꙑ С 278.3—4 скржал ꙁавѣта αἱ πλάκες τῆς διαϑήκης Двете каменни плочи с десетте Божи заповеди мѧщ маннѫ.  жеꙁлъ аронъ. проꙃѧбъше  скржал ꙁавѣта Е 29а 8 Изч Е С Гр πλάξ Нвб скрижал, скрижали ОА ВА АК БТР АР