Исторически речник
скврьнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скврьнтскврьнѭ, скврьнѧ, скврьнюскврьншскврьнтъ, скврьнть, скврьнтскврьнмъ, скврьнмь, скврьнм, скврьнмоскврьнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скврьнѧтъ, скврьнѧть, скврьнѧтскврьнвѣскврьнтаскврьнтескврьнскврьн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скврьнмъ, скврьнмь, скврьнмскврьнтескврьнвѣскврьнтаскврьнхъ, скврьнхь, скврьнхскврьн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скврьнскврьнхомъ, скврьнхомь, скврьнхом, скврьнхмꙑскврьнстескврьншѧ, скврьншѫ, скврьнша, скврьнше, скврьнхѫскврьнховѣскврьнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скврьнстескврьнꙗахъ, скврьнѣахъ, скврьнаахъ, скврьнѣхъ, скврьнꙗхъ, скврьнѧахъ, скврьнѧхъ, скврьнꙗахь, скврьнѣахь, скврьнаахь, скврьнѣхь, скврьнꙗхь, скврьнѧахь, скврьнѧхь, скврьнꙗах, скврьнѣах, скврьнаах, скврьнѣх, скврьнꙗх, скврьнѧах, скврьнѧхскврьнꙗаше, скврьнѣаше, скврьнааше, скврьнѣше, скврьнꙗше, скврьнѧаше, скврьнѧшескврьнꙗаше, скврьнѣаше, скврьнааше, скврьнѣше, скврьнꙗше, скврьнѧаше, скврьнѧшескврьнꙗахомъ, скврьнѣахомъ, скврьнаахомъ, скврьнѣхомъ, скврьнꙗхомъ, скврьнѧахомъ, скврьнѧхомъ, скврьнꙗахомь, скврьнѣахомь, скврьнаахомь, скврьнѣхомь, скврьнꙗхомь, скврьнѧахомь, скврьнѧхомь, скврьнꙗахом, скврьнѣахом, скврьнаахом, скврьнѣхом, скврьнꙗхом, скврьнѧахом, скврьнѧхомскврьнꙗашете, скврьнѣашете, скврьнаашете, скврьнѣшете, скврьнꙗшете, скврьнꙗасте, скврьнѣасте, скврьнаасте, скврьнѣсте, скврьнꙗсте, скврьнѧасте, скврьнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скврьнꙗахѫ, скврьнѣахѫ, скврьнаахѫ, скврьнѣхѫ, скврьнꙗхѫ, скврьнꙗахѹ, скврьнѣахѹ, скврьнаахѹ, скврьнѣхѹ, скврьнꙗхѹ, скврьнѧахѹ, скврьнѧхѹскврьнꙗаховѣ, скврьнѣаховѣ, скврьнааховѣ, скврьнѣховѣ, скврьнꙗховѣ, скврьнѧаховѣ, скврьнѧховѣскврьнꙗашета, скврьнѣашета, скврьнаашета, скврьнѣшета, скврьнꙗшета, скврьнꙗаста, скврьнѣаста, скврьнааста, скврьнѣста, скврьнꙗста, скврьнѧаста, скврьнѧстаскврьнꙗашете, скврьнѣашете, скврьнаашете, скврьнѣшете, скврьнꙗшете, скврьнꙗасте, скврьнѣасте, скврьнаасте, скврьнѣсте, скврьнꙗсте, скврьнѧасте, скврьнѧсте
скврьнт -скврьнѭ -скврьнш несв Осквернявам, правя нещо нечисто, лишавам от светост не въходѧщее въ ѹста скврънтъ лвка. нъ сходѧщее ꙁ ѹстъ то скврънтъ лвка М Мт 15.11 З въ соботꙑ ере въ църкве соботꙑ скврънѧтъ М Мт 12.5 З гі схе бже нашъ. ꙁаповѣдавꙑ пльтьнꙑмь. ꙇ спсънꙑмь. не скврънт сѧ кѹ СЕ 19b 16 како скврьнꙙтъ въꙁдѹха лютьц. свом скврънавꙑм дѣлꙑ С 57.12—13 любодѣане. мьже стꙑн тѣлесънаа сꙿкврънтъ сѧ СЕ 89а 10—11 скврьнт сѧ М З СЕ С Гр κοινόω βεβηλόω μιαίνω скврънт сꙿкврънт Нвб скверня ОА ВА ЕА БТР АР