Исторически речник
събꙑват сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
събꙑват сѧсъбꙑваѭ, събꙑваѫ, събꙑваѧ, събꙑваюсъбꙑваш, събꙑваеш, събꙑваашсъбꙑватъ, събꙑваетъ, събꙑваатъ, събꙑвать, събꙑваеть, събꙑваать, събꙑват, събꙑвает, събꙑваатсъбꙑвамъ, събꙑваемъ, събꙑваамъ, събꙑвамь, събꙑваемь, събꙑваамь, събꙑвам, събꙑваем, събꙑваам, събꙑвамо, събꙑваемо, събꙑваамосъбꙑвате, събꙑваете, събꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
събꙑваѭтъ, събꙑваѫтъ, събꙑваѧтъ, събꙑваютъ, събꙑваѭть, събꙑваѫть, събꙑваѧть, събꙑвають, събꙑваѭт, събꙑваѫт, събꙑваѧт, събꙑваютсъбꙑвавѣ, събꙑваевѣ, събꙑваавѣсъбꙑвата, събꙑваета, събꙑваатасъбꙑвате, събꙑваете, събꙑваатесъбꙑвасъбꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
събꙑвамъ, събꙑвамь, събꙑвамсъбꙑватесъбꙑвавѣсъбꙑватасъбꙑвахъ, събꙑвахь, събꙑвахсъбꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
събꙑвасъбꙑвахомъ, събꙑвахомь, събꙑвахом, събꙑвахмꙑсъбꙑвастесъбꙑвашѧ, събꙑвашѫ, събꙑваша, събꙑваше, събꙑвахѫсъбꙑваховѣсъбꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
събꙑвастесъбꙑваахъ, събꙑвахъ, събꙑваахь, събꙑвахь, събꙑваах, събꙑвахсъбꙑвааше, събꙑвашесъбꙑвааше, събꙑвашесъбꙑваахомъ, събꙑвахомъ, събꙑваахомь, събꙑвахомь, събꙑваахом, събꙑвахомсъбꙑваашете, събꙑвашете, събꙑваасте, събꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
събꙑваахѫ, събꙑвахѫ, събꙑваахѹ, събꙑвахѹсъбꙑвааховѣ, събꙑваховѣсъбꙑваашета, събꙑвашета, събꙑвааста, събꙑвастасъбꙑваашете, събꙑвашете, събꙑваасте, събꙑвасте
събꙑват сѧ -събꙑваѭ сѧ -събꙑваш сѧ несв 1. Само 3л. Сбъдва се, става, изпълнява се ꙇ събꙑваетъ сѧ мъ пророъство сано глѭщее слѹхомь ѹслꙑште  не мате раꙁѹмѣт. ꙇ ꙁьрѧще ѹꙁьрте  не мате вдѣт М Мт 13.14 З вдѣв же себе рабъ бж ꙁѣло отъ всѣхъ тома.  же отъ ьст събꙑваѭште сꙙ многꙑмъ паден. отде отъ мѣста того С 518.28—29 2. Случва се, става, бива тако ѹбо  вь семь жт многьішт събьіваетъ с бьіт ЗЛ IIа 16 (т)ае прхо(д)ште() брат( мн)ого невѣр(ь)ство съ(бьів)аетъ с б(ьі)ват () т()гост(ь) въ (п)око(ꙗ мѣсто) ЗЛ IIб 1—2 Изч М З С ЗЛ Гр ἀναπληρόομαι συμβαίνω συμβάινει Нвб сбивам се ’сбъдвам се’ диал НГер ДА