Исторически речник
съплетъкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
съплетъкъ, съплетъкь, съплетокъ, съплетокь, съплетькъ, съплетькьсъплетъка, съплетька, съплеткасъплетъкѹ, съплетькѹ, съплеткѹсъплетъкъ, съплетъкь, съплетокъ, съплетокь, съплетькъ, съплетькь-съплетъкомь, съплетъкомъ, съплетькомь, съплетькомъ, съплеткомь, съплеткомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
съплетъцѣ, съплетьцѣ, съплетцѣ-съплетъц, съплетьц, съплетцсъплетъкъ, съплетъкь, съплетокъ, съплетокь, съплетькъ, съплетькьсъплетъкомъ, съплетъкомь, съплетькомъ, съплетькомь, съплеткомъ, съплеткомьсъплетъкꙑ, съплетькꙑ, съплеткꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
съплетъкꙑ, съплетькꙑ, съплеткꙑсъплетъцѣхъ, съплетъцѣхь, съплетьцѣхъ, съплетьцѣхь, съплетцѣхъ, съплетцѣхьсъплетъка, съплетька, съплеткасъплетъкѹ, съплетькѹ, съплеткѹсъплетъкома, съплетькома, съплеткома
съплетъкъ м съплетъкъ рѣемъ λόγων καλλιλεξία Витиевата реч, красноречие кротъкъ бо  бе ꙁълобꙑ бѣаше  рѣѭ простѫѫ. не бо бѣѣше отъ н҄его съплетъка рѣемъ. не бо  вѣдѣѣше. нь бѣѣше добь вѣроѭ  трьпѣнмъ С 47.1 Изч С Нвб Срв сплит м сплитка ж диал Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА