Исторически речник
сѹгѹбородьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сѹгѹбородьство, сѹгѹбородъство, сѹгѹбородствосѹгѹбородьства, сѹгѹбородъства, сѹгѹбородствасѹгѹбородьствѹ, сѹгѹбородъствѹ, сѹгѹбородствѹсѹгѹбородьствомь, сѹгѹбородъствомь, сѹгѹбородствомь, сѹгѹбородьствомъ, сѹгѹбородъствомъ, сѹгѹбородствомъсѹгѹбородьствѣ, сѹгѹбородъствѣ, сѹгѹбородствѣсѹгѹбородьства, сѹгѹбородъства, сѹгѹбородства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сѹгѹбородьствъ, сѹгѹбородъствъ, сѹгѹбородествъ, сѹгѹбородьствь, сѹгѹбородствь, сѹгѹбородьстъвь, сѹгѹбородстъвь, сѹгѹбородьстьвь, сѹгѹбородстьвьсѹгѹбородрьствомъ, сѹгѹбородъствомъ, сѹгѹбородствомъ, сѹгѹбородьствомь, сѹгѹбородъствомь, сѹгѹбородствомьсѹгѹбородьствꙑ, сѹгѹбородъствꙑ, сѹгѹбородствꙑсѹгѹбородьствѣхъ, сѹгѹбородъствѣхъ, сѹгѹбородствѣхъ, сѹгѹбородьствѣхь, сѹгѹбородъствѣхь, сѹгѹбородствѣхьсѹгѹбородьствѣ, сѹгѹбородъствѣ, сѹгѹбородствѣсѹгѹбородьствѹ, сѹгѹбородъствѹ, сѹгѹбородствѹ
NnDu
сѹгѹбородьствома, сѹгѹбородъствома, сѹгѹбородствома
сѹгѹбородьство ср Двойно рождение [според християнската религия — за двойствената същност и природа на Исус Христос]  слꙑша въ рѣ. сѹгѹбородьствѹ вешт. въсплешт ѹдеса. агг҄елъ мар матер хрстосовѣ. родьство го благовѣствова агг҄елъ С 451.16—17 Срв. К14а 1, 3 Изч К С Гр διττὸς τόκος сѹгѹбороꙁьство сѹгѹбороꙁⷤьⷣсꙶтво Нвб Срв сугуб