Исторически речник
сътрьпѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сътрьпѣн, сътрьпѣньсътрьпѣнꙗ, сътрьпѣна, сътрьпѣньꙗсътрьпѣню, сътрьпѣнѹ, сътрьпѣньюсътрьпѣнмь, сътрьпѣньмь, сътрьпѣнмъ, сътрьпѣньмъ, сътрьпѣнмь, сътрьпѣнмъсътрьпѣн, сътрьпѣнь, сътрьпѣнсътрьпѣнꙗ, сътрьпѣна, сътрьпѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сътрьпѣн, сътрьпѣнь, сътрьпѣнесътрьпѣнмъ, сътрьпѣньмъ, сътрьпѣнмь, сътрьпѣньмь, сътрьпѣнмъ, сътрьпѣнмь, сътрьпѣномъ, сътрьпѣнамъсътрьпѣн, сътрьпѣнь, сътрьпѣн, сътрьпѣнмсътрьпѣнхъ, сътрьпѣньхъ, сътрьпѣнхь, сътрьпѣньхь, сътрьпѣнхъ, сътрьпѣнхьсътрьпѣн, сътрьпѣньсътрьпѣню, сътрьпѣнѹ, сътрьпѣнью
NnDu
сътрьпѣнма, сътрьпѣньма, сътрьпѣнма, сътрьпѣнма
сътрьпѣнь -ꙗ ср Търпение, търпеливост, издръжливост мат дꙿного блаженꙑхъ. тѣхъ вдѣвъш прокꙑхъ. ѹже стѹденѭ ѹмеръшꙙ. а свого нае дꙑхаѭшта. ꙁа слоѭ  ꙁа сътрьпѣн лютꙑхъ. оставьꙗѭштемъ го кнꙙꙁемъ. ꙗкоже могѫшта нѣкако раꙁмꙑслт. сама свома рѫкама вьꙁемꙿш на рамо. въꙁлож на кола С 96.3 Изч С Гр καρτερία сътрьпѣн Нвб Срв стръпяване остар НГер стърпяване остар ЕтМл стърпя се, стърпявам се Дюв ЕтМл БТР АР