Исторически речник
съпасовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
съпасовъ, съпасовьсъпасовасъпасовѹсъпасовъ, съпасовьсъпасовасъпасовомь, съпасовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
съпасовѣсъпасовъсъпасовсъпасовъ, съпасовьсъпасовомъ, съпасовомьсъпасовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
съпасовꙑсъпасовѣхъ, съпасовѣхьсъпасовасъпасовѹсъпасовомасъпасово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
съпасовасъпасовѹсъпасовосъпасовасъпасовомь, съпасовомъсъпасовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
съпасовасъпасовъ, съпасовьсъпасовомъ, съпасовомьсъпасовасъпасовꙑсъпасовѣхъ, съпасовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
съпасовѣсъпасовѹсъпасовомасъпасовасъпасовꙑ, съпасовѫсъпасовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
съпасовѫ, съпасовѹсъпасовоѭ, съпасовоѫ, съпасовоѧ, съпасовоюсъпасовѣсъпасовꙑсъпасовъ, съпасовьсъпасовамъ, съпасовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
съпасовꙑсъпасовамсъпасовахъ, съпасовахьсъпасовѣсъпасовѹсъпасовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
съпасовъ прил притеж Който се отнася до Спасителя [Исус Христос] т беꙁ ѹма гнѣвате сꙙ на младенштꙙ. т вамъ сѫдѧ бѫдѫтъ по съпасовѹ словес С 325.13 Божи, който се отнася до Бога.  по ꙁаповѣдемь съпасовомъ жт нанаѭштмъ С 513.17 сълаꙁъ съпасовъ τοῦ σταυροῦ οἰκονομία Сваляне на Исус Христос от кръста на разпятието прьвѣ бо пршьствꙗ хва.  сьлаꙁа спасова.  само мꙙ сьмрьт С 487.10— 11 Изч С Гр τοῦ Σωτῆρος τοῦ Κυρίου спасовъ Нвб спасов остар ВА Срв Спасов ден НТ Дюв НГер ЕтМл ДА Спасевец МИ Спасов кладенец МИ Спасевица МИ Спасово парче МИ ЙЗ,МИПан Спасов ФИ Спасев ФИ СтИл,РЛФИ