Исторически речник
съдѣꙗнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съдѣꙗн, съдѣꙗньсъдѣꙗнꙗ, съдѣꙗна, съдѣꙗньꙗсъдѣꙗню, съдѣꙗнѹ, съдѣꙗньюсъдѣꙗнмь, съдѣꙗньмь, съдѣꙗнмъ, съдѣꙗньмъ, съдѣꙗнмь, съдѣꙗнмъсъдѣꙗн, съдѣꙗнь, съдѣꙗнсъдѣꙗнꙗ, съдѣꙗна, съдѣꙗньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съдѣꙗн, съдѣꙗнь, съдѣꙗнесъдѣꙗнмъ, съдѣꙗньмъ, съдѣꙗнмь, съдѣꙗньмь, съдѣꙗнмъ, съдѣꙗнмь, съдѣꙗномъ, съдѣꙗнамъсъдѣꙗн, съдѣꙗнь, съдѣꙗн, съдѣꙗнмсъдѣꙗнхъ, съдѣꙗньхъ, съдѣꙗнхь, съдѣꙗньхь, съдѣꙗнхъ, съдѣꙗнхьсъдѣꙗн, съдѣꙗньсъдѣꙗню, съдѣꙗнѹ, съдѣꙗнью
NnDu
съдѣꙗнма, съдѣꙗньма, съдѣꙗнма, съдѣꙗнма
съдѣꙗнь -ꙗ ср Дело, постъпка, действие пръвое ба поставлѣѭ послѹха. съдѣанемъ момъ ... ꙇ тебѣ ое сповѣдаѭ сѧ СЕ 67b 23 Изч СЕ съдѣане Нвб Срв деяние