Исторически речник
степень  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
степеньстепенстепенстепеньстепеньѭ, степенѭ, степенѫ, степенѧ, степенью, степенюстепен
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
степенстепенстепень, степен, степенестепеньмъ, степенемъ, степеньмь, степенемьстепеньм, степенъм, степенмстепеньхъ, степеньхь, степенехъ, степенехь
NfOuNfGuNfDu
степенстепенью, степеню, степенѹстепеньма, степенъма, степенма
степень - ж Степен, стъпало [прен.]  непрѣходънꙑ прѣшьдъ мракъ. богообраꙁъно прмл҄етъ. раꙁѹмьнꙑм въꙁводмъ степеньм ꙁаконоположен.  вдъ словомъ божмъ отвръꙁаатъ ѹста С 277.13 Изч С Гр βαϑμός Нвб степен ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР ЕА