Исторически речник
сѣтовань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сѣтован, сѣтованьсѣтованꙗ, сѣтована, сѣтованьꙗсѣтованю, сѣтованѹ, сѣтованьюсѣтованмь, сѣтованьмь, сѣтованмъ, сѣтованьмъ, сѣтованмь, сѣтованмъсѣтован, сѣтовань, сѣтовансѣтованꙗ, сѣтована, сѣтованьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сѣтован, сѣтовань, сѣтованесѣтованмъ, сѣтованьмъ, сѣтованмь, сѣтованьмь, сѣтованмъ, сѣтованмь, сѣтованомъ, сѣтованамъсѣтован, сѣтовань, сѣтован, сѣтованмсѣтованхъ, сѣтованьхъ, сѣтованхь, сѣтованьхь, сѣтованхъ, сѣтованхьсѣтован, сѣтованьсѣтованю, сѣтованѹ, сѣтованью
NnDu
сѣтованма, сѣтованьма, сѣтованма, сѣтованма
сѣтовань -ꙗ ср Мъка, скръб, страдание, огорчение днъ же отъ смене ослабѣвъ. протвѫ лютꙑмъ бѣжавъ отде. сѣтован беꙁмѣрно стꙑмъ С 92.13—14 Изч С Гр πένϑος сѣтован Нвб сетова̀ние остар РРОДД