Исторически речник
сълат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сълатсълѭ, сълѧ, сълюсълешсълетъ, сълеть, сълетсълемъ, сълемь, сълем, сълемосълете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сълѭтъ, сълѧтъ, сълютъ, сълѭть, сълѧть, сълють, сълѭт, сълѧт, сълютсълевѣсълетасълете, сълетасълсъл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сълмъ, сълѣмъ, сълꙗмъ, сълмь, сълѣмь, сълꙗмь, сълм, сълѣм, сълꙗмсълте, сълѣте, сълꙗтесълвѣ, сълѣвѣ, сълꙗвѣсълта, сълѣта, сълꙗтасълахъ, сълахь, сълахсъла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съласълахомъ, сълахомь, сълахом, сълахмꙑсъластесълашѧ, сълашѫ, сълаша, сълаше, сълахѫсълаховѣсъласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съластесълаахъ, сълахъ, сълаахь, сълахь, сълаах, сълахсълааше, сълашесълааше, сълашесълаахомъ, сълахомъ, сълаахомь, сълахомь, сълаахом, сълахомсълаашете, сълашете, сълаасте, съласте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сълаахѫ, сълахѫ, сълаахѹ, сълахѹсълааховѣ, сълаховѣсълаашета, сълашета, сълааста, съластасълаашете, сълашете, сълаасте, съласте
сълат -сълѭ -съл҄еш несв Пращам, изпращам се аꙁъ сълѭ вꙑ ѣко овьцѧ по срѣдѣ влъкъ М Мт 10.16 З А сего рад се аꙁъ сълѭ къ вамъ пркꙑ  прѣмѫдрꙑ. ꙇ кънжънкꙑ М Мт 23. 34 ЗI А ꙇ прꙁъвавъ оба на десѧте  наѧтъ ѩ сълат дъва на дъва. ꙇ дааше мъ власть на дсѣхъ нестꙑхъ М Мк 6.7 З ѣкоже посъла мѧ отъцъ  аꙁъ сълѫ вꙑ М Йо 20.21А не[...] слѹж(е)бнї дс. въ [...]слем ꙁа хотѧщѧѧ на [...]ат сп(се)не Е 8б 14 Пращам, препращам някого от едно място на друго. дьньсь гъ хъ водѧтъ. ꙇ отъ сѫда на сѫдъ ꙇ сълѫтъ. ꙇ каꙇѣфа отъвѣштаваетъ. ꙇ пілатъ пріітаетъ сѧ К 10b 27 Образно. дрѣвомъ прѣбра адам дꙗволъ крьстомъ ѹдолѣ дꙗволѹ хъ. оно ѹбо дрѣво въ адъ сълааше. крьстьно же дрѣво  ошьдъшіхъ отъ ада пакꙑ въꙁꙑвааше С 489.20 Изч М З А Е К С Гр ἀποστέλλω πέμπω παραπέμπω сьлат Нвб Срв [по]сланик ’пратеник’ [по]сланичество м