Исторически речник
слѹжтел҄ьнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
слѹжтел҄ънца, слѹжтел҄ьнца, слѹжтел҄нцаслѹжтел҄ьнцѧ, слѹжтел҄ънцѧ, слѹжтел҄ьнцѫ, слѹжтел҄ънцѫ, слѹжтел҄ънцꙑ, слѹжтел҄ьнцꙑ, слѹжтел҄ьнце, слѹжтел҄ънце, слѹжтел҄нцѧ, слѹжтел҄нцѫ, слѹжтел҄нце, слѹжтел҄нцꙑслѹжтел҄ънц, слѹжтел҄ьнц, слѹжтел҄нцслѹжтел҄ънцѫ, слѹжтел҄ьнцѫ, слѹжтел҄ънцѹ, слѹжтел҄ьнцѹ, слѹжтел҄нцѫ, слѹжтел҄нцѹслѹжтел҄ънцеѭ, слѹжтел҄ьнцеѭ, слѹжтел҄ънцеѫ, слѹжтел҄ьнцеѫ, слѹжтел҄ънцеѧ, слѹжтел҄ьнцеѧ, слѹжтел҄ънцею, слѹжтел҄ьнцею, слѹжтел҄нцеѭ, слѹжтел҄нцеѫ, слѹжтел҄нцеюслѹжтел҄ънц, слѹжтел҄ьнц, слѹжтел҄нц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
слѹжтел҄ънце, слѹжтел҄ьнцеслѹжтел҄ьнцѧ, слѹжтел҄ънцѧ, слѹжтел҄ьнцѫ, слѹжтел҄ънцѫ, слѹжтел҄ънцꙑ, слѹжтел҄ьнцꙑ, слѹжтел҄ьнце, слѹжтел҄ънце, слѹжтел҄нцѧ, слѹжтел҄нцѫ, слѹжтел҄нце, слѹжтел҄нцꙑслѹжтел҄ънць, слѹжтел҄ьнць, слѹжтел҄ънцъ, слѹжтел҄ьнцъ, слѹжтел҄нцъслѹжтел҄ънцамъ, слѹжтел҄ьнцамъ, слѹжтел҄ънцамь, слѹжтел҄ьнцамь, слѹжтел҄нцамьслѹжтел҄ънцам, слѹжтел҄ьнцам, слѹжтел҄нцамслѹжтел҄ънцахъ, слѹжтел҄ьнцахъ, слѹжтел҄ънцахь, слѹжтел҄ьнцахь, слѹжтел҄нцахь
NfOuNfGuNfDu
слѹжтел҄ънц, слѹжтел҄ьнц, слѹжтел҄нцслѹжтел҄ьнцю, слѹжтел҄ънцю, слѹжтел҄ьнцѹ, слѹжтел҄ънцѹ, слѹжтел҄нцѹслѹжтел҄ьнцама, слѹжтел҄ънцама, слѹжтел҄нцама
слѹжтел҄ьнца ж Служителка, вярна последователка на някого [прен.] ѹлꙗн ... проствъш нꙑ ꙗко блага бога слѹжтел҄ьнца. помол сꙙ хсѹ да подастъ намъ вдѣнꙗ С 3.20—21 Изч С Гр ὑπηρέτις Нвб служителница остар ВА Срв служителка ОА ЕтМл БТР АР слугарка, служкиня, служница диал Дюв НГер ЕтМл