Исторически речник
скврьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
скврьнъ, скврьньскврьнаскврьнѹскврьнъ, скврьньскврьнаскврьномь, скврьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
скврьнѣскврьне, скврьнꙑскврьнскврьнъ, скврьньскврьномъ, скврьномьскврьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
скврьнꙑскврьнѣхъ, скврьнѣхьскврьнаскврьнѹскврьномаскврьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
скврьнаскврьнѹскврьноскврьнаскврьномь, скврьномъскврьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
скврьнаскврьнъ, скврьньскврьномъ, скврьномьскврьнаскврьнꙑскврьнѣхъ, скврьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
скврьнѣскврьнѹскврьномаскврьнаскврьнꙑ, скврьнѫскврьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
скврьнѫ, скврьнѹскврьноѭ, скврьноѫ, скврьноѧ, скврьноюскврьнѣскврьнꙑскврьнъ, скврьньскврьнамъ, скврьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
скврьнꙑскврьнамскврьнахъ, скврьнахьскврьнѣскврьнѹскврьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
скврьнꙑ, скврьнꙑ, скврьноскврьнаго, скврьнаего, скврьнааго, скврьнаго, скврьного, скврьнога, скврьнгоскврьнѹмѹ, скврьнѹемѹ, скврьнѹѹмѹ, скврьнѹмѹ, скврьноомѹ, скврьномѹ, скврьноѹмѹ, скврьнмѹскврьнꙑ, скврьнꙑ, скврьноскврьнаго, скврьнаего, скврьнааго, скврьнаго, скврьного, скврьнога, скврьнгоскврьнꙑмь, скврьнꙑмь, скврьнꙑмъ, скврьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
скврьнѣмь, скврьнѣемь, скврьнѣѣмь, скврьнѣамь, скврьнѣмь, скврьнѣмъ, скврьнѣемъ, скврьнѣѣмъ, скврьнѣамъ, скврьнѣмъ, скврьномь, скврьномъскврьнꙑ, скврьнꙑ, скврьноскврьнскврьнꙑхъ, скврьнꙑхъ, скврьнꙑхь, скврьнꙑхь, скврьнѣхъ, скврьнѣхьскврьнꙑмъ, скврьнꙑмъ, скврьнꙑмь, скврьнꙑмь, скврьнѣмъ, скврьнѣмьскврьнꙑѧ, скврьнꙑꙗ, скврьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
скврьнꙑм, скврьнꙑмскврьнꙑхъ, скврьнꙑхъ, скврьнꙑхь, скврьнꙑхьскврьнаꙗ, скврьнаа, скврьнаѣскврьнѹю, скврьноюскврьнꙑма, скврьнꙑмаскврьно, скврьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
скврьнаго, скврьнаего, скврьнааго, скврьнаго, скврьного, скврьнога, скврьнгоскврьнѹмѹ, скврьнѹемѹ, скврьнѹѹмѹ, скврьнѹмѹ, скврьноомѹ, скврьномѹ, скврьноѹмѹ, скврьнмѹскврьно, скврьноескврьнаго, скврьнаего, скврьнааго, скврьнаго, скврьного, скврьнога, скврьнгоскврьнꙑмь, скврьнꙑмь, скврьнꙑмъ, скврьнꙑмъскврьнѣмь, скврьнѣемь, скврьнѣѣмь, скврьнѣамь, скврьнѣмь, скврьнѣмъ, скврьнѣемъ, скврьнѣѣмъ, скврьнѣамъ, скврьнѣмъ, скврьномь, скврьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
скврьно, скврьноескврьнаꙗ, скврьнаа, скврьнаѣ, скврьнаѧскврьнꙑхъ, скврьнꙑхъ, скврьнꙑхь, скврьнꙑхь, скврьнѣхъ, скврьнѣхьскврьнꙑмъ, скврьнꙑмъ, скврьнꙑмь, скврьнꙑмь, скврьнѣмъ, скврьнѣмьскврьнаꙗ, скврьнаа, скврьнаѣ, скврьнаѧскврьнꙑм, скврьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
скврьнꙑхъ, скврьнꙑхъ, скврьнꙑхь, скврьнꙑхьскврьнѣскврьнѹю, скврьноюскврьнꙑма, скврьнꙑмаскврьнаꙗ, скврьнаа, скврьнаѣ, скврьнаѧскврьнꙑѧ, скврьнꙑꙗ, скврьнѫѭ, скврьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
скврьнѣ, скврьноскврьнѫѭ, скврьнѹю, скврьноѭ, скврьноюскврьнѫѭ, скврьноѫ, скврьноѧ, скврьноюскврьнѣскврьнꙑѧ, скврьнꙑꙗ, скврьнꙑескврьнꙑхъ, скврьнꙑхъ, скврьнѣхъ, скврьнꙑхь, скврьнꙑхь, скврьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
скврьнꙑмъ, скврьнꙑмъ, скврьнѣмъ, скврьнꙑмь, скврьнꙑмь, скврьнѣмьскврьнꙑѧ, скврьнꙑꙗ, скврьнꙑескврьнꙑм, скврьнꙑмскврьнꙑхъ, скврьнꙑхъ, скврьнꙑхь, скврьнꙑхьскврьнѣскврьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
скврьнꙑма, скврьнꙑмаскврьнѣ, скврьнѣшскврьнѣшаскврьнѣшѹ, скврьнѣшюскврьнѣскврьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
скврьнѣшемь, скврьнѣшемъскврьнѣшскврьнѣскврьнѣше, скврьнѣшскврьнѣшь, скврьнѣшъскврьнѣшемъ, скврьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
скврьнѣшѧскврьнѣшскврьнѣшхъ, скврьнѣшхьскврьнѣшаскврьнѣшѹ, скврьнѣшюскврьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
скврьнѣе, скврьнѣ, скврьнѣшескврьнѣшаскврьнѣшѹ, скврьнѣшюскврьнѣе, скврьнѣ, скврьнѣшескврьнѣшаскврьнѣшемь, скврьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
скврьнѣшскврьнѣе, скврьнѣскврьнѣша, скврьнѣшскврьнѣшь, скврьнѣшъскврьнѣшемъ, скврьнѣшемьскврьнѣша, скврьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
скврьнѣшскврьнѣшхъ, скврьнѣшхьскврьнѣшскврьнѣшѹ, скврьнѣшюскврьнѣшемаскврьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
скврьнѣшѧ, скврьнѣшѫ, скврьнѣшескврьнѣшскврьнѣшѫ, скврьнѣшѧ, скврьнѣшѹскврьнѣшеѭ, скврьнѣшеѫ, скврьнѣшеѧ, скврьнѣшеюскврьнѣшскврьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
скврьнѣшѧ, скврьнѣшѫ, скврьнѣшескврьнѣшь, скврьнѣшъскврьнѣшамъ, скврьнѣшамьскврьнѣшѧ, скврьнѣше, скврьнѣшѫскврьнѣшамскврьнѣшахъ, скврьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
скврьнѣшскврьнѣшѹ, скврьнѣшюскврьнѣшамаскврьнѣ, скврьнѣшскврьнѣшаго, скврьнѣшаего, скврьнѣшааго, скврьнѣшагоскврьнѣшѹмѹ, скврьнѣшѹемѹ, скврьнѣшѹѹмѹ, скврьнѣшѹмѹ, скврьнѣшюмѹ, скврьнѣшюемѹ, скврьнѣшюѹмѹ, скврьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
скврьнѣскврьнѣшаго, скврьнѣшаего, скврьнѣшааго, скврьнѣшагоскврьнѣшмь, скврьнѣшмь, скврьнѣшмъ, скврьнѣшмъскврьнѣшмь, скврьнѣшмь, скврьнѣшмъ, скврьнѣшмъскврьнѣскврьнѣше, скврьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
скврьнѣшхъ, скврьнѣшхъ, скврьнѣшхь, скврьнѣшхьскврьнѣшмъ, скврьнѣшмъ, скврьнѣшмьскврьнѣшѧѧ, скврьнѣшее, скврьнѣшѫѫскврьнѣшм, скврьнѣшмскврьнѣшхъ, скврьнѣшхъ, скврьнѣшхьскврьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
скврьнѣшѹю, скврьнѣшююскврьнѣшма, скврьнѣшмаскврьнѣе, скврьнѣ, скврьнѣшее, скврьнѣшескврьнѣшаго, скврьнѣшаего, скврьнѣшааго, скврьнѣшагоскврьнѣшѹмѹ, скврьнѣшѹемѹ, скврьнѣшѹѹмѹ, скврьнѣшѹмѹ, скврьнѣшюмѹ, скврьнѣшюемѹ, скврьнѣшюѹмѹ, скврьнѣшюмѹскврьнѣе, скврьнѣ, скврьнѣшее, скврьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
скврьнѣшаго, скврьнѣшаего, скврьнѣшааго, скврьнѣшагоскврьнѣшмь, скврьнѣшмь, скврьнѣшмъ, скврьнѣшмъскврьнѣшмь, скврьнѣшмь, скврьнѣшмъ, скврьнѣшмъскврьнѣе, скврьнѣ, скврьнѣшее, скврьнѣшескврьнѣшаꙗ, скврьнѣшаѣ, скврьнѣшаѧскврьнѣшхъ, скврьнѣшхъ, скврьнѣшхь, скврьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
скврьнѣшмъ, скврьнѣшмъ, скврьнѣшмьскврьнѣшаꙗ, скврьнѣшаѣ, скврьнѣшаѧскврьнѣшм, скврьнѣшмскврьнѣшхъ, скврьнѣшхъ, скврьнѣшхьскврьнѣшскврьнѣшѹю, скврьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
скврьнѣшма, скврьнѣшмаскврьнѣшꙗ, скврьнѣшѣ, скврьнѣшаꙗскврьнѣшѧѧ, скврьнѣшѧѩ, скврьнѣшѫѫ, скврьнѣшаѧ, скврьнѣшее, скврьнѣшеѥскврьнѣшскврьнѣшѫѫ, скврьнѣшѫѭ, скврьнѣшѧѧ, скврьнѣшѧѩ, скврьнѣшююскврьнѣшѫѫ, скврьнѣшѫѭ, скврьнѣшѧѧ, скврьнѣшѧѩ, скврьнѣшюю, скврьнѣшеѭ, скврьнѣшеѫ, скврьнѣшеѧ, скврьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
скврьнѣшскврьнѣшꙗ, скврьнѣшѣскврьнѣшѧѧ, скврьнѣшѧѩ, скврьнѣшѫѫ, скврьнѣшаѧ, скврьнѣшее, скврьнѣшеѥскврьнѣшхъ, скврьнѣшхъ, скврьнѣшхь, скврьнѣшхьскврьнѣшмъ, скврьнѣшмъ, скврьнѣшмь, скврьнѣшмьскврьнѣшѧѧ, скврьнѣшѧѩ, скврьнѣшѫѫ, скврьнѣшаѧ, скврьнѣшее, скврьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
скврьнѣшм, скврьнѣшмскврьнѣшхъ, скврьнѣшхъ, скврьнѣшхь, скврьнѣшхьскврьнѣшскврьнѣшѹю, скврьнѣшююскврьнѣшма, скврьнѣшма
скврьнъ -ꙑ прил Скверен, нечист, гнусен ꙇꙁбав  отъ вꙿсего плътъскааго съгрѣшенѣ. просвѣт  отъ вꙿсеѩ скврънꙑ. ꙇ съвѣст. (вм. скврънꙑ съвѣст, Нахтигал, с. 221, бел. под линия) ост . ꙇ ѹкрѣп  на дѣло твохъ ꙁаповѣде СЕ 74а 20 бѣсъ нестꙑ  скврьнꙑ ὁ ἀκάϑαρτος καὶ παμμίαρος διάβολος В християнството и юдейството — свръхестествена сила, която причинява зло; демон, сатана не отъстѫп оть н҄его. нестъ бѣсъ  скврьнꙑ С 523.16 Изч СЕ С Гр ἐρρυπωμένος скврънъ Нвб скверен ОА ВА ЕтМл БТР АР