Исторически речник
стань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
стан, станьстанꙗ, стана, станьꙗстаню, станѹ, станьюстанмь, станьмь, станмъ, станьмъ, станмь, станмъстан, стань, станстанꙗ, стана, станьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
стан, стань, станестанмъ, станьмъ, станмь, станьмь, станмъ, станмь, станомъ, станамъстан, стань, стан, станмстанхъ, станьхъ, станхь, станьхь, станхъ, станхьстан, станьстаню, станѹ, станью
NnDu
станма, станьма, станма, станма
стань -ꙗ ср Стена, зид, ограда мѣсто вь н҄емъже ꙁатворлъ сꙙ стъ стꙑ старцъ. брѣгъ матъ на ꙁападъ.  вꙑсокъ ꙁѣло. въ станї мѣста сꙑ. вь н҄емьже стелꙗ хлѣвнꙑ го ѹтврьждена стъ С 300.2 Изч С Гр τοῖχος стан Нвб Срв стана диал ДА Вж. при стѣна