Исторически речник
слабость  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
слабостьслабостслабостслабостьслабостьѭ, слабостѭ, слабостѫ, слабостѧ, слабостью, слабостюслабост
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
слабостслабостслабость, слабост, слабостеслабостьмъ, слабостемъ, слабостьмь, слабостемьслабостьм, слабостъм, слабостмслабостьхъ, слабостьхь, слабостехъ, слабостехь
NfOuNfGuNfDu
слабостслабостью, слабостю, слабостѹслабостьма, слабостъма, слабостма
слабость - ж Слабост, влечение към нещо, пристрастеност  бо(ѭ) с(ѧ с)ѫда бѫдѫщааго.  ѿвѣта не мъ о грѣсѣхъ моеѩ слабост Р II 1.22 Изч Р Нвб слабост ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА