Исторически речник
савновъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
савновъ, савновьсавновасавновѹсавновъ, савновьсавновасавновомь, савновомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
савновѣсавновъсавновсавновъ, савновьсавновомъ, савновомьсавновꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
савновꙑсавновѣхъ, савновѣхьсавновасавновѹсавновомасавново
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
савновасавновѹсавновосавновасавновомь, савновомъсавновѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
савновасавновъ, савновьсавновомъ, савновомьсавновасавновꙑсавновѣхъ, савновѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
савновѣсавновѹсавновомасавновасавновꙑ, савновѫсавновѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
савновѫ, савновѹсавновоѭ, савновоѫ, савновоѧ, савновоюсавновѣсавновꙑсавновъ, савновьсавновамъ, савновамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
савновꙑсавновамсавновахъ, савновахьсавновѣсавновѹсавновама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
савновъ прил притеж ЛИ Савинов, който се отнася до Савин  їспросвъ хартѭ напса тако. днъ бъ савновъ їс хс сь н҄мь нъ нктоже стъ С 152.15 стꙑ савнꙿ рее тꙑ мꙙ прнѹдш. решт сѫтъ боꙁ ѧже вѣшташ. такожде  аꙁъ тꙙ прнѹждѫ. пр народѣ вьсемъ семꙿ. сповѣдат ꙗко стъ богъ на небес.  раꙁвѣ того нктоже нъ. нъ хъ їс бъ савновъ С 149.17—18 Изч С Гр τοῦ Σαβίνου Вж. при саваI Нвб