Исторически речник
сътлѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътлѣщсътлькѫ, сътлъкѫ, сътлькѹ, сътлъкѹсътльеш, сътлъешсътльетъ, сътлъетъ, сътльеть, сътлъеть, сътльет, сътлъетсътльемъ, сътлъемъ, сътльемь, сътлъемь, сътльем, сътлъем, сътльемо, сътлъемосътльете, сътлъете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътлькѫтъ, сътлъкѫтъ, сътлькѹтъ, сътлъкѹтъ, сътлькѫть, сътлъкѫть, сътлькѹть, сътлъкѹть, сътлькѫт, сътлъкѫт, сътлькѹт, сътлъкѹтсътльевѣ, сътлъевѣсътльета, сътлъетасътльете, сътлъетесътльц, сътлъцсътльц, сътлъц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътльцѣмъ, сътлъцѣмъ, сътльцѣмь, сътлъцѣмь, сътльцѣм, сътлъцѣмсътльцѣте, сътлъцѣтесътльцѣвѣ, сътлъцѣвѣсътльцѣта, сътлъцѣта*сътлькохъсътлье, сътлъе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътлье, сътлъе*сътлькохомъ*сътлькосте*сътлькошѧ*сътлькоховѣ*сътлькоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*сътлькосте*сътльаахъ*сътльааше*сътльааше*сътльаахомъ*сътльаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*сътльаахѫ*сътльааховѣ*сътльаашета*сътльаашете
сътлѣщ -сътлькѫ -сътльеш св Смачкам, размажа, строша тꙑ сътлъе главѫ ꙁмьевѫ СП 73.14 Изч СП Гр συνϑλάω Нвб стлъка, стлъча, стълча ’счукам, смачкам с чукане’ диал ВА Дюв НГер ЕтМл РРОДД ДА