Исторически речник
съгрѣшень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съгрѣшен, съгрѣшеньсъгрѣшенꙗ, съгрѣшена, съгрѣшеньꙗсъгрѣшеню, съгрѣшенѹ, съгрѣшеньюсъгрѣшенмь, съгрѣшеньмь, съгрѣшенмъ, съгрѣшеньмъ, съгрѣшенмь, съгрѣшенмъсъгрѣшен, съгрѣшень, съгрѣшенсъгрѣшенꙗ, съгрѣшена, съгрѣшеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съгрѣшен, съгрѣшень, съгрѣшенесъгрѣшенмъ, съгрѣшеньмъ, съгрѣшенмь, съгрѣшеньмь, съгрѣшенмъ, съгрѣшенмь, съгрѣшеномъ, съгрѣшенамъсъгрѣшен, съгрѣшень, съгрѣшен, съгрѣшенмсъгрѣшенхъ, съгрѣшеньхъ, съгрѣшенхь, съгрѣшеньхь, съгрѣшенхъ, съгрѣшенхьсъгрѣшен, съгрѣшеньсъгрѣшеню, съгрѣшенѹ, съгрѣшенью
NnDu
съгрѣшенма, съгрѣшеньма, съгрѣшенма, съгрѣшенма
съгрѣшень -ꙗ ср 1. Съгрешение, прегрешение, грях аще ѹбо отъпѹщаете лвкмъ съгрѣшенѣ хъ отъпѹсттъ  вамъ отцъ вашъ небескꙑ М Мт 6.14 З А СК ꙇꙁбав  отъ вꙿсего плътъскааго съгрѣшенѣ СЕ 74а 19 отъдане съгрѣшене подажд. вꙿсегꙿда вьпѭщмъ къ тебѣ СЕ 86b 2 сꙗ же плакааста сꙙ  тѫжааста о томь же сътворста ꙁьло много ... проштенꙗ просꙙшта о съгрѣшенхъ ю С 211.24 цѣсарь же даудъ. аште въ грѣхъ бѣ въпалъ. обае въ правъдѫ бѣ обленъ. ово пльтьнꙑмъ съгрѣшенмъ а дрѹго дѹшьнꙑмъ справьнм С 360.9 даждъ м мохъ съгрѣшен проштен С 391.28—29 же толка дара сьподобьнъ. въ скорѣ вьꙁнесенмъ нѣкꙑмъ л велаанмъ. ѧтъ. въ сьгрѣшень попѹштенъ бꙑстъ въпаст.  въ сьгрѣшень вьсѣхъ горше С 519.14, 15 вь ꙁемьѭ же въдрѫжено коп въкорен сꙙ. облень сꙑ съгрѣшеню нестрьгномо. на мѣстѣ съхранꙗмо С 560.24 смѡне мамъ т нѣто решт. слꙑшахъ хъже не ꙁꙿвѣшта словесъ. раꙁѹмѣхъ твоѧ дѹшꙙ мꙑсл. вѣдѣ же на ѹмѣ помꙑсл на мꙙ ...  тебе праштаѭ ꙗкоже  сѭ. жтьнꙑхъ съгрѣшен С 393.30 2. Вина, грешка да аште не ра прѧт бꙑлꙗ на помоштъ. не враево то съгрѣшен. нъ же цѣлѣню не ра С 414.5—6 М З А СК СЕ С Гр ἁμάρτημα ἁμαρτία παράπτωμα πτῶμα ἔγκλημα πλημμέλημα πταῖσμα съгрѣшен сьгрѣшень Нвб съгрешение остар ОА ВА ДА