Исторически речник
свѧттел҄ь  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
свѧттел҄ьсвѧттел҄ꙗ, свѧттел҄ѣсвѧттел҄юсвѧттел҄ьсвѧттел҄ꙗ, свѧттел҄ѣсвѧттел҄емь, свѧттел҄емъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
свѧттел҄свѧттел҄юсвѧттел҄е, свѧттел҄свѧттел҄ь, свѧттел҄ъсвѧттел҄емъ, свѧттел҄емь, свѧттел҄ьмъ, свѧттел҄ьмьсвѧттел҄ѧ, свѧттел҄е
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
свѧттел҄, свѧттел҄ꙑсвѧттел҄хъ, свѧттел҄хьсвѧттел҄ꙗ, свѧттел҄ѣсвѧттел҄юсвѧттел҄ема
свѧттел҄ь -ꙗ м 1. Свещенослужител съ вꙿсѣмъ клросомъ  людьм прѣподобьнꙑ бжї сттел҄ь. ѧ сꙙ о молтвѣ С 530.17 2. Светител — звание, което се дава на свещенослужител, канонизиран за светец мⷺца септⷠ҇ѧ в҃ стааⷢ҇ стлѣ мⷱ҇ка антіма еппа нкоміⷣ А 114b 27 мⷺ҇ца юⷧ҇ ҃ж҃ стаго пантелемона мⷱка  стаго стлѣ оца наⷲ҇г клмента епскпа велскаго А 151а 3 А С Гр ἱερεύς Нвб светител ОА ВА АК ЕтМл БТР АР