Исторически речник
станъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
станъ, станьстанастанѹ, становстанъ, станьстанастаномь, станомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
станѣстанестан, становестанъ, стань, становъ, становьстаномъ, станомь, становомъ, становомьстанꙑ, становꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
станꙑ, становꙑ, станъмстанѣхъ, станѣхь, станохъ, станохь, становохъ, становохьстанастанѹстанома
станъ м Стан, [укрепен] лагер за живеене ї падѫ посрѣдѣ стана іхъ. ѡкръстъ оьшта їхъ СП 77.28  прогнѣвашѩ мосѣа въ стану (!).  аарѡна стаго гнѣ СП 105.16 схъ тѣлеса съжагаѫтъ внѣ стана Е 34а 7 тѣмже ѹбо да сходмъ к немѹ внѣ стана. поношенїѣ его носѧще Е 34а 11 Изч Е СП Гр παρεμβολή Нвб стан ОА Дюв ЕтМл БТР АР