Исторически речник
сарра  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
саррасаррꙑсаррѣсаррѫ, саррѹсарроѭ, сарроѫ, сарроѧ, сарроюсаррѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сарро-----
NfOuNfGuNfDu
---
сарра -ꙑ ж ЛИ Сара — съпруга на старозаветния патриарх Авраам [Бит. 11.29, 30; 17.15 и др.]. Майка на Исаак [Бит. 21.3]. Пр. в Неделята на праотците  сьвѣдѣтел҄ьствѹтъ сарра.  сь н҄еѭ ревека С 250.2 Изч С Гр Σάρρα От евр ̣Sārāh ’княгиня’