Исторически речник
съдѣват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съдѣватсъдѣваѭ, съдѣваѫ, съдѣваѧ, съдѣваюсъдѣваш, съдѣваеш, съдѣваашсъдѣватъ, съдѣваетъ, съдѣваатъ, съдѣвать, съдѣваеть, съдѣваать, съдѣват, съдѣвает, съдѣваатсъдѣвамъ, съдѣваемъ, съдѣваамъ, съдѣвамь, съдѣваемь, съдѣваамь, съдѣвам, съдѣваем, съдѣваам, съдѣвамо, съдѣваемо, съдѣваамосъдѣвате, съдѣваете, съдѣваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съдѣваѭтъ, съдѣваѫтъ, съдѣваѧтъ, съдѣваютъ, съдѣваѭть, съдѣваѫть, съдѣваѧть, съдѣвають, съдѣваѭт, съдѣваѫт, съдѣваѧт, съдѣваютсъдѣвавѣ, съдѣваевѣ, съдѣваавѣсъдѣвата, съдѣваета, съдѣваатасъдѣвате, съдѣваете, съдѣваатесъдѣвасъдѣва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съдѣвамъ, съдѣвамь, съдѣвамсъдѣватесъдѣвавѣсъдѣватасъдѣвахъ, съдѣвахь, съдѣвахсъдѣва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съдѣвасъдѣвахомъ, съдѣвахомь, съдѣвахом, съдѣвахмꙑсъдѣвастесъдѣвашѧ, съдѣвашѫ, съдѣваша, съдѣваше, съдѣвахѫсъдѣваховѣсъдѣваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съдѣвастесъдѣваахъ, съдѣвахъ, съдѣваахь, съдѣвахь, съдѣваах, съдѣвахсъдѣвааше, съдѣвашесъдѣвааше, съдѣвашесъдѣваахомъ, съдѣвахомъ, съдѣваахомь, съдѣвахомь, съдѣваахом, съдѣвахомсъдѣваашете, съдѣвашете, съдѣваасте, съдѣвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съдѣваахѫ, съдѣвахѫ, съдѣваахѹ, съдѣвахѹсъдѣвааховѣ, съдѣваховѣсъдѣваашета, съдѣвашета, съдѣвааста, съдѣвастасъдѣваашете, съдѣвашете, съдѣваасте, съдѣвасте
съдѣват -съдѣваѭ -съдѣваш несв 1. Извършвам, отслужвам [богослужение] въ пръвѫѫ скнѫ. вꙑнѫ въхождахѫ ере. слѹжбꙑ съдѣваѫще Е 29а 13—14 2. Осъществявам, прилагам на дело въ вꙑшънее послѹшане накаꙁаѩ сѧ. трѣꙁвене съдѣваѩ СЕ 99а 20 Изч Е СЕ Гр ἐπιτελέω μετέρχομαι Нвб Срв дея, деям, деяня остар ОА ВА ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА