Исторически речник
сѹснъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сѹснъ, сѹсньсѹснасѹснѹсѹснъ, сѹсньсѹснасѹсномь, сѹсномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сѹснѣсѹснъсѹснсѹснъ, сѹсньсѹсномъ, сѹсномьсѹснꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сѹснꙑсѹснѣхъ, сѹснѣхьсѹснасѹснѹсѹсномасѹсно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сѹснасѹснѹсѹсносѹснасѹсномь, сѹсномъсѹснѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сѹснасѹснъ, сѹсньсѹсномъ, сѹсномьсѹснасѹснꙑсѹснѣхъ, сѹснѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сѹснѣсѹснѹсѹсномасѹснасѹснꙑ, сѹснѫсѹснѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сѹснѫ, сѹснѹсѹсноѭ, сѹсноѫ, сѹсноѧ, сѹсноюсѹснѣсѹснꙑсѹснъ, сѹсньсѹснамъ, сѹснамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сѹснꙑсѹснамсѹснахъ, сѹснахьсѹснѣсѹснѹсѹснама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
сѹснъ прил притеж Хусин, който принадлежи на Хус — член на Вениаминовото племе, един от приближените на Саул [1Цар 24. 10] псалмъ дадовъ. їже пѣтъ гві о словесехъ сѹсінѣхъ. сна еменіна СП 7.1 Изч СП Гр [τοῦ] Χουσί сѹсінъ