Исторически речник
съпѹщень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съпѹщен, съпѹщеньсъпѹщенꙗ, съпѹщена, съпѹщеньꙗсъпѹщеню, съпѹщенѹ, съпѹщеньюсъпѹщенмь, съпѹщеньмь, съпѹщенмъ, съпѹщеньмъ, съпѹщенмь, съпѹщенмъсъпѹщен, съпѹщень, съпѹщенсъпѹщенꙗ, съпѹщена, съпѹщеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съпѹщен, съпѹщень, съпѹщенесъпѹщенмъ, съпѹщеньмъ, съпѹщенмь, съпѹщеньмь, съпѹщенмъ, съпѹщенмь, съпѹщеномъ, съпѹщенамъсъпѹщен, съпѹщень, съпѹщен, съпѹщенмсъпѹщенхъ, съпѹщеньхъ, съпѹщенхь, съпѹщеньхь, съпѹщенхъ, съпѹщенхьсъпѹщен, съпѹщеньсъпѹщеню, съпѹщенѹ, съпѹщенью
NnDu
съпѹщенма, съпѹщеньма, съпѹщенма, съпѹщенма
съпѹщень -ꙗ ср Спускане, изпращане от небето на земята ѡ съпѹщень съ нбс. аћла свѣтъла. просвѣщаѭща ѹмꙑ нашѧ  срца СЕ 60b 10 Изч СЕ Нвб спущане ОА ВА НГер ЕтМл АР Срв спускане ЕтМл АР