Исторически речник
съвт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвтсъвѭ, съвьѭ, съвѫ, съвьѫ, съвю, съвьѧ, съвьюсъвш, съвьш, съвешсъвтъ, съвьтъ, съветъ, съвть, съвьть, съветь, съвт, съвьт, съветсъвмъ, съвьмъ, съвемъ, съвмь, съвьмь, съвемь, съвм, съвьм, съвем, съвмо, съвьмо, съвемосъвте, съвьте, съвете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвѭтъ, съвьѭтъ, съвѫтъ, съвьѫтъ, съвѧтъ, съвьѧтъ, съвютъ, съвьютъ, съвѭть, съвьѭть, съвѫть, съвьѫть, съвѧть, съвьѧть, съвють, съвьють, съвѭт, съвьѭт, съвѫт, съвьѫт, съвѧт, съвьѧт, съвют, съвьютсъввѣ, съвьвѣ, съвевѣсъвта, съвьта, съветасъвте, съвьте, съветесъв, съвсъв, съв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвмъ, съвꙗмъ, съвамъ, съвѣмъ, съвмь, съвꙗмь, съвѣмь, съвм, съвꙗм, съвѣмсъвте, съвꙗте, съватесъввѣсъвтасъвхъ, съвхь, съвхсъв, съвтъ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съв, съвтъсъвхомъ, съвхомь, съвхом, съвхмꙑсъвстесъвшѧ, съвшѫ, съвша, съвше, съвхѫсъвховѣсъвста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвсте*съвꙗахъ, *съвьꙗхъ*съвꙗаше, съвьꙗше*съвꙗаше, *съвьꙗше*съвꙗахомъ, *съвьꙗхомъ*съвꙗашете, *съвьꙗшете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*съвꙗахѫ, *съвьꙗхѫ*съвꙗаховѣ, *съвьꙗховѣ*съвꙗашета, *съвьꙗшета*съвꙗашете, *съвьꙗшете
съвт -съвѭ -съвш св Свия, сгъна, скатая ꙇ сѵдарь же бѣ на главѣ его. не съ рꙁам лежѧшть. нъ особь съвтъ на едномь мѣстѣ М Йо 20.7А  ѣко одѣало съвьеш ѣ ї ꙁмѣнѩтъ сѩ СП 101.27 Срв. Е7а 8 Е8б 7 Изч М А Е СП Гр ἐντυλίσσω ἑλίσσω сьвт Нвб свия [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА