Исторически речник
салан҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
салан҄ьсалан҄ꙗ, салан҄ѣсалан҄юсалан҄салан҄ꙗ, салан҄ѣсалан҄емь, салан҄емъ, салан҄ѥмъ, салан҄ѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
салан҄салан҄е, салан҄юсалан҄салан҄салан҄емъ, салан҄емь, салан҄ѥмъ, салан҄ѥмьсалан҄ѧ, салан҄ѩ, салан҄ѫ, салан҄е
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
салан҄салан҄хъ, салан҄хьсалан҄ꙗ, салан҄ѣсалан҄юсалан҄ема, салан҄ѥмасалан҄е, салан҄ѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
салан҄ꙗ, салан҄ѣсалан҄юсалан҄е, салан҄ѥсалан҄ꙗ, салан҄ѣсалан҄емь, салан҄емъ, салан҄ѥмъ, салан҄ѥмьсалан҄
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
салан҄а, салан҄ꙗсалан҄салан҄емъ, салан҄емь, салан҄ѥмъ, салан҄ѥмьсалан҄а, салан҄ꙗсалан҄салан҄хъ, салан҄хь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
салан҄салан҄юсалан҄ема, салан҄ѥмасалан҄, салан҄ꙗсалан҄ѧ, салан҄ѩ, салан҄ѭ, салан҄е, салан҄ѥсалан҄
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
салан҄ѭ, салан҄ѧ, салан҄ѩ, салан҄юсалан҄еѭ, салан҄еѫ, салан҄ѥѭ, салан҄ѥѫ, салан҄ею, салан҄ѥюсалан҄салан҄ѧ, салан҄ѩ, салан҄ѭ, салан҄е, салан҄ѥсалан҄салан҄ꙗмъ, салан҄ꙗмь, салан҄ѣмъ, салан҄ѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
салан҄ѧ, салан҄ѩ, салан҄ѭ, салан҄е, салан҄ѥсалан҄ꙗм, салан҄ѣмсалан҄ꙗхъ, салан҄ѣхьсалан҄салан҄юсалан҄ꙗма, салан҄ѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
салан҄ь, салан҄, салан҄е, салан҄салан҄ꙗго, салан҄ꙗего, салан҄ꙗаго, салан҄ꙗго, салан҄его, салан҄ега, салан҄ѣго, салан҄ѣего, салан҄ѣаго, салан҄ѣго, салан҄ѧго, салан҄ѧего, салан҄ѧаго, салан҄ѧго, салан҄госалан҄юмѹ, салан҄юемѹ, салан҄юѹмѹ, салан҄ююмѹ, салан҄юмѹ, салан҄емѹ, салан҄мѹсалан҄ь, салан҄, салан҄е, салан҄салан҄ꙗго, салан҄ꙗего, салан҄ꙗаго, салан҄ꙗго, салан҄его, салан҄ега, салан҄ѣго, салан҄ѣего, салан҄ѣаго, салан҄ѣго, салан҄ѧго, салан҄ѧего, салан҄ѧаго, салан҄ѧго, салан҄госалан҄мь, салан҄мь, салан҄мъ, салан҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
салан҄мь, салан҄мь, салан҄мъ, салан҄мъ, салан҄емь, салан҄емъ, салан҄ѣмь, салан҄ѣмъсалан҄ь, салан҄, салан҄е, салан҄салан҄, салан҄салан҄хъ, салан҄хъ, салан҄хь, салан҄хьсалан҄мъ, салан҄мъ, салан҄мь, салан҄мьсалан҄ѧѧ, салан҄ѩѧ, салан҄ѧѩ, салан҄ꙗѧ, салан҄ѧꙗ, салан҄ꙗꙗ, салан҄ꙗа, салан҄ее, салан҄е, салан҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
салан҄м, салан҄мсалан҄хъ, салан҄хъ, салан҄хь, салан҄хьсалан҄ꙗꙗ, салан҄ѣꙗ, салан҄ꙗа, салан҄ѣа, салан҄ѣѣ, салан҄ѧѧсалан҄ююсалан҄ма, салан҄масалан҄е, салан҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
салан҄ꙗго, салан҄ꙗего, салан҄ꙗаго, салан҄ꙗго, салан҄его, салан҄ега, салан҄ѣго, салан҄ѣего, салан҄ѣаго, салан҄ѣго, салан҄ѧго, салан҄ѧего, салан҄ѧаго, салан҄ѧго, салан҄госалан҄юмѹ, салан҄юемѹ, салан҄юѹмѹ, салан҄ююмѹ, салан҄юмѹ, салан҄емѹ, салан҄мѹсалан҄е, салан҄еесалан҄ꙗго, салан҄ꙗего, салан҄ꙗаго, салан҄ꙗго, салан҄его, салан҄ега, салан҄ѣго, салан҄ѣего, салан҄ѣаго, салан҄ѣго, салан҄ѧго, салан҄ѧего, салан҄ѧаго, салан҄ѧго, салан҄госалан҄мь, салан҄мь, салан҄мъ, салан҄мъсалан҄мь, салан҄мь, салан҄мъ, салан҄мъ, салан҄емь, салан҄емъ, салан҄ѣмь, салан҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
салан҄е, салан҄еесалан҄ꙗꙗ, салан҄ꙗа, салан҄ꙗѧ, салан҄ѧѧ, салан҄ѣꙗ, салан҄ѣа, салан҄ѣѣсалан҄хъ, салан҄хъ, салан҄хь, салан҄хьсалан҄мъ, салан҄мъ, салан҄мь, салан҄мьсалан҄ꙗꙗ, салан҄ꙗа, салан҄ꙗѧ, салан҄ѧѧ, салан҄ѣꙗ, салан҄ѣа, салан҄ѣѣсалан҄м, салан҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
салан҄хъ, салан҄хъ, салан҄хь, салан҄хьсалан҄салан҄ююсалан҄ма, салан҄масалан҄ꙗꙗ, салан҄ꙗа, салан҄ѣꙗ, салан҄ѣа, салан҄ѣѣ, салан҄ѧѧсалан҄ѧѧ, салан҄ѩѧ, салан҄ее, салан҄ѥѥ, салан҄еѥ, салан҄ꙗѧ, салан҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
салан҄, салан҄есалан҄ѭѭ, салан҄еѭ, салан҄ѧѧ, салан҄ѩѧ, салан҄ююсалан҄еѭ, салан҄еѫ, салан҄ѥѭ, салан҄ѥѫ, салан҄ѭѭ, салан҄еѧ, салан҄ею, салан҄ѥѧ, салан҄ѥюсалан҄, салан҄ѣсалан҄ѧѧ, салан҄ѩѩ, салан҄ѩѧ, салан҄ꙗѧ, салан҄ѭѭ, салан҄ее, салан҄ѥе, салан҄ѧсалан҄хъ, салан҄хъ, салан҄хь, салан҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
салан҄мъ, салан҄мъ, салан҄мь, салан҄мьсалан҄ѧѧ, салан҄ѩѩ, салан҄ѩѧ, салан҄ꙗѧ, салан҄ѭѭ, салан҄ее, салан҄ѥе, салан҄ѧсалан҄м, салан҄мсалан҄хъ, салан҄хъ, салан҄хь, салан҄хьсалан҄салан҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
салан҄ма, салан҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
салан҄ь прил притеж ЛИ Салов, който се отнася до Сала̀ — един от прадедите на Христос [срв. Бит 10.24] тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ. ꙇлевъ ... еверовъ. салань М Лк 3.35 З Изч М З Гр τοῦ Σαλά От евр ЛИ Sel.ah