Исторически речник
свободт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
свободт сѧсвобождѫ, свобождѹсвободшсвободтъ, свободть, свободтсвободмъ, свободмь, свободм, свободмосвободте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
свободѧтъ, свободѧть, свободѧтсвободвѣсвободтасвободтесвободсвобод
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
свободмъ, свободмь, свободмсвободтесвободвѣсвободтасвободхъ, свободхь, свободхсвобод
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
свободсвободхомъ, свободхомь, свободхом, свободхмꙑсвободстесвободшѧ, свободшѫ, свободша, свободше, свободхѫсвободховѣсвободста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
свободстесвобождаахъ, свобождахъ, свобожахъ, свобождаахь, свобождахь, свобожахь, свобождаах, свобождах, свобожахсвобождааше, свобождаше, свобожашесвобождааше, свобождаше, свобожашесвобождаахомъ, свобождахомъ, свобожахомъ, свобождаахомь, свобождахомь, свобожахомь, свобождаахом, свобождахом, свобожахомсвобождаашете, свобождашете, свобожашете, свобождаасте, свобождасте, свобожасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
свобождаахѫ, свобождахѫ, свобожахѫ, свобождаахѹ, свобождахѹ, свобожахѹсвобождааховѣ, свобождаховѣ, свобожаховѣсвобождаашета, свобождашета, свобожашета, свобождааста, свобождаста, свобожастасвобождаашете, свобождашете, свобожашете, свобождаасте, свобождасте, свобожасте
свободт сѧ -свобождѫ сѧ -свободш сѧ св 1. Освободя се, върна си свободата  аште тъ въ стнѫ сѣмо прт ꙁволлъ стъ. мꙑ оⷮ ѫꙁъ свободмъ сꙙ С 468.8—9 2. Прен. Освободя се от болест, излекувам се молшꙙ го прѣбꙑт отроковц ѹ н҄его в҃ дьн. дон҄елже до коньца свободтъ сꙙ отъ бѣса С 520.15 Изч С Гр ἐλευϑερόω ἀπαλλάσσω Вж. при свободт Нвб