Исторически речник
съпомагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпомагатсъпомагаѭ, съпомагаѫ, съпомагаѧ, съпомагаюсъпомагаш, съпомагаеш, съпомагаашсъпомагатъ, съпомагаетъ, съпомагаатъ, съпомагать, съпомагаеть, съпомагаать, съпомагат, съпомагает, съпомагаатсъпомагамъ, съпомагаемъ, съпомагаамъ, съпомагамь, съпомагаемь, съпомагаамь, съпомагам, съпомагаем, съпомагаам, съпомагамо, съпомагаемо, съпомагаамосъпомагате, съпомагаете, съпомагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпомагаѭтъ, съпомагаѫтъ, съпомагаѧтъ, съпомагаютъ, съпомагаѭть, съпомагаѫть, съпомагаѧть, съпомагають, съпомагаѭт, съпомагаѫт, съпомагаѧт, съпомагаютсъпомагавѣ, съпомагаевѣ, съпомагаавѣсъпомагата, съпомагаета, съпомагаатасъпомагате, съпомагаете, съпомагаатесъпомагасъпомага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпомагамъ, съпомагамь, съпомагамсъпомагатесъпомагавѣсъпомагатасъпомагахъ, съпомагахь, съпомагахсъпомага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпомагасъпомагахомъ, съпомагахомь, съпомагахом, съпомагахмꙑсъпомагастесъпомагашѧ, съпомагашѫ, съпомагаша, съпомагаше, съпомагахѫсъпомагаховѣсъпомагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпомагастесъпомагаахъ, съпомагахъ, съпомагаахь, съпомагахь, съпомагаах, съпомагахсъпомагааше, съпомагашесъпомагааше, съпомагашесъпомагаахомъ, съпомагахомъ, съпомагаахомь, съпомагахомь, съпомагаахом, съпомагахомсъпомагаашете, съпомагашете, съпомагаасте, съпомагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съпомагаахѫ, съпомагахѫ, съпомагаахѹ, съпомагахѹсъпомагааховѣ, съпомагаховѣсъпомагаашета, съпомагашета, съпомагааста, съпомагастасъпомагаашете, съпомагашете, съпомагаасте, съпомагасте
съпомагат -съпомагаѭ -съпомагаш несв Помагам, съдействам, спомагам  въ свꙙтꙑхъ съборъ въшедъшѹ. прѣꙁоръствѹ беꙁѹмънѹѹмѹ съпомагаѭштѹ мѹ. сповѣда сквьрꙿнънѫѭ своѭ хѹлѫ С 189.11— 12 Изч С Гр συμπνέω Нвб спомагам, спомогна ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА