Исторически речник
съетань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съетан, съетаньсъетанꙗ, съетана, съетаньꙗсъетаню, съетанѹ, съетаньюсъетанмь, съетаньмь, съетанмъ, съетаньмъ, съетанмь, съетанмъсъетан, съетань, съетансъетанꙗ, съетана, съетаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съетан, съетань, съетанесъетанмъ, съетаньмъ, съетанмь, съетаньмь, съетанмъ, съетанмь, съетаномъ, съетанамъсъетан, съетань, съетан, съетанмсъетанхъ, съетаньхъ, съетанхь, съетаньхь, съетанхъ, съетанхьсъетан, съетаньсъетаню, съетанѹ, съетанью
NnDu
съетанма, съетаньма, съетанма, съетанма
съетань -ꙗ ср Свързване, съединяване, сдружаване въспомнаетъ бо т любьвь родтелю. братрьнѭ любьвь. дрѹгъ съетане СЕ 88b 4 Изч СЕ съетане Нвб съчетание ОА ВА ЕтМл БТР АР