Исторически речник
съставл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съставл҄ен, съставл҄еньсъставл҄енꙗ, съставл҄ена, съставл҄еньꙗсъставл҄еню, съставл҄енѹ, съставл҄еньюсъставл҄енмь, съставл҄еньмь, съставл҄енмъ, съставл҄еньмъ, съставл҄енмь, съставл҄енмъсъставл҄ен, съставл҄ень, съставл҄енсъставл҄енꙗ, съставл҄ена, съставл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съставл҄ен, съставл҄ень, съставл҄енесъставл҄енмъ, съставл҄еньмъ, съставл҄енмь, съставл҄еньмь, съставл҄енмъ, съставл҄енмь, съставл҄еномъ, съставл҄енамъсъставл҄ен, съставл҄ень, съставл҄ен, съставл҄енмсъставл҄енхъ, съставл҄еньхъ, съставл҄енхь, съставл҄еньхь, съставл҄енхъ, съставл҄енхьсъставл҄ен, съставл҄еньсъставл҄еню, съставл҄енѹ, съставл҄енью
NnDu
съставл҄енма, съставл҄еньма, съставл҄енма, съставл҄енма
съставл҄ень -ꙗ ср трьм съставл҄ень τρισυπόστατος Според християнското учение [за Бога] — който се състои от три лица [ипостаси] — Бог Отец, Бог Син и Свети Дух като проявление на единната Божия същност; състоящ се от три лица, образуващи единство; триединен тѣмъ  днѣмъ поклон҄енмъ слѹжмъ. дно трьм сьставьн божьство. беꙁ наꙙла. бе сътворенꙗ С 327.26 Изч С сьставьн Нвб съставление остар ВА ЕтМл Срв съставяне