Исторически речник
съмꙑсльно  
съмꙑсльно нареч 1. Смислено, разумно ꙇс же вдѣвꙑ. ѣко съмꙑслъно отъвѣшта рее емѹ. не далее ес отъ цсрствѣ бжѣ М Мк 12.34 З А 2. Мислено, като плод на размишление, съзнателно вьꙁгортъ сѧ вь немь. съмꙑсльно пламень дховенъ СЕ 23b 8 Изч М З А СЕ Гр νουνεχῶς νοητῶς съмꙑслъно съмъслъно Нвб смислено ОА ВА ЕтМл БТР АР