Исторически речник
стхера  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
стхерастхерꙑ, стхерѫстхерѣстхерѫ, стхерѹстхероѭ, стхероѫ, стхероѧ, стхероюстхерѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
стхеростхерꙑстхеръ, стхерьстхерамъ, стхерамьстхерамстхерахъ, стхерахь
NfOuNfGuNfDu
стхерѣстхерѹстхерама
стхера -ꙑ ж Стихира; църковно песнопение, което се състои от няколко стиха, написани в един стихотворен размер  по сеⷨ҇ наьнѫⷮ҇. ант҇. въ глаⷭ҇. г҃ стхера пръваа СЕ 83b 15 Изч СЕ От гр ἡ στιχηρά Нвб стихира църк НГер ЕтМл