Исторически речник
съпаст сѧ [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпаст сѧсъпадѫ, съпадѹсъпадешсъпадетъ, съпадеть, съпадетсъпадемъ, съпадемь, съпадем, съпадемосъпадете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпадѫтъ, съпадѹтъ, съпадѫть, съпадѹть, съпадѫт, съпадѹтсъпадевѣсъпадетасъпадетесъпадсъпад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпадѣмъ, съпадѣмь, съпадѣмсъпадѣтесъпадѣвѣсъпадѣтасъпадъ, съпадохъ, съпадь, съпадохь, съпадохсъпаде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпадесъпадомъ, съпадохомъ, съпадомь, съпадохомь, съпадохом, съпадохмꙑсъпадете, съпадостесъпадѫ, съпадошѧ, съпадошѫ, съпадоша, съпадоше, съпадохѫсъпадовѣ, съпадоховѣсъпадета, съпадоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпадете, съпадостесъпадѣахъ, съпадѣахь, съпадѣахсъпадѣашесъпадѣашесъпадѣахомъ, съпадѣахомь, съпадѣахомсъпадѣашете, съпадѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съпадѣахѫ, съпадѣахѹсъпадѣаховѣсъпадѣашета, съпадѣастасъпадѣашете, съпадѣасте
съпаст сѧ -съпадѫ сѧ -съпадеш сѧ св 1. Падна отвисоко на земята въстрꙙсе сꙙ.  огн҄ь велкъ наꙙ жешт . ꙗкоже съпадъшѹ сꙙ мѹ съ конꙗ ѹмрат С 221.28 2. Прен. Загина, умра аб же пркосновен топлотꙑ. пльт го растаавъш. любꙙ же жꙁнь съпаде сꙙ. беꙁаконꙿновавъ вътъште С 93.16 Изч С Гр πίπτω Нвб Срв спадна си ’сляза’ диал ДА