Исторически речник
слѹамьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
слѹамьскъ, слѹамьскьслѹамьскаслѹамьскѹслѹамьскъ, слѹамьскьслѹамьскаслѹамьскомь, слѹамьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
слѹамьсцѣслѹамьскъслѹамьсцслѹамьскъ, слѹамьскьслѹамьскомъ, слѹамьскомьслѹамьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
слѹамьскꙑслѹамьсцѣхъ, слѹамьсцѣхьслѹамьскаслѹамьскѹслѹамьскомаслѹамьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
слѹамьскаслѹамьскѹслѹамьскослѹамьскаслѹамьскомь, слѹамьскомъслѹамьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
слѹамьскаслѹамьскъ, слѹамьскьслѹамьскомъ, слѹамьскомьслѹамьскꙑслѹамьскꙑслѹамьсцѣхъ, слѹамьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
слѹамьсцѣслѹамьскѹслѹамьскомаслѹамьскаслѹамьскꙑ, слѹамьскѫслѹамьсцѣ, слѹамьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
слѹамьскѫ, слѹамьскѹслѹамьскоѭ, слѹамьскоѫ, слѹамьскоѧ, слѹамьскоюслѹамьсцѣ, слѹамьстѣслѹамьскꙑслѹамьскъ, слѹамьскьслѹамьскамъ, слѹамьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
слѹамьскꙑслѹамьскамслѹамьскахъ, слѹамьскахьслѹамьсцѣ, слѹамьстѣслѹамьскѹслѹамьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
слѹамьскꙑ, слѹамьскꙑ, слѹамьскослѹамьскаго, слѹамьскаего, слѹамьскааго, слѹамьскаго, слѹамьского, слѹамьскога, слѹамьскгослѹамьскѹмѹ, слѹамьскѹемѹ, слѹамьскѹѹмѹ, слѹамьскѹмѹ, слѹамьскоомѹ, слѹамьскомѹ, слѹамьскоѹмѹ, слѹамьскмѹслѹамьскꙑ, слѹамьскꙑ, слѹамьскослѹамьскаго, слѹамьскаего, слѹамьскааго, слѹамьскаго, слѹамьского, слѹамьскога, слѹамьскгослѹамьскꙑмь, слѹамьскꙑмь, слѹамьскꙑмъ, слѹамьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
слѹамьсцѣмь, слѹамьсцѣемь, слѹамьсцѣѣмь, слѹамьсцѣамь, слѹамьсцѣмь, слѹамьсцѣмъ, слѹамьсцѣемъ, слѹамьсцѣѣмъ, слѹамьсцѣамъ, слѹамьсцѣмъ, слѹамьскомь, слѹамьскомъслѹамьскꙑ, слѹамьскꙑ, слѹамьскослѹамьсцслѹамьскꙑхъ, слѹамьскꙑхъ, слѹамьскꙑхь, слѹамьскꙑхь, слѹамьсцѣхъ, слѹамьсцѣхьслѹамьскꙑмъ, слѹамьскꙑмъ, слѹамьскꙑмь, слѹамьскꙑмь, слѹамьсцѣмъ, слѹамьсцѣмьслѹамьскꙑѧ, слѹамьскꙑꙗ, слѹамьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
слѹамьскꙑм, слѹамьскꙑмслѹамьскꙑхъ, слѹамьскꙑхъ, слѹамьскꙑхь, слѹамьскꙑхьслѹамьскаꙗ, слѹамьскаа, слѹамьскаѣслѹамьскѹю, слѹамьскоюслѹамьскꙑма, слѹамьскꙑмаслѹамьско, слѹамьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
слѹамьскаго, слѹамьскаего, слѹамьскааго, слѹамьскаго, слѹамьского, слѹамьскога, слѹамьскгослѹамьскѹмѹ, слѹамьскѹемѹ, слѹамьскѹѹмѹ, слѹамьскѹмѹ, слѹамьскоомѹ, слѹамьскомѹ, слѹамьскоѹмѹ, слѹамьскмѹслѹамьско, слѹамьскоеслѹамьскаго, слѹамьскаего, слѹамьскааго, слѹамьскаго, слѹамьского, слѹамьскога, слѹамьскгослѹамьскꙑмь, слѹамьскꙑмь, слѹамьскꙑмъ, слѹамьскꙑмъслѹамьсцѣмь, слѹамьсцѣемь, слѹамьсцѣѣмь, слѹамьсцѣамь, слѹамьсцѣмь, слѹамьсцѣмъ, слѹамьсцѣемъ, слѹамьсцѣѣмъ, слѹамьсцѣамъ, слѹамьсцѣмъ, слѹамьскомь, слѹамьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
слѹамьско, слѹамьскоеслѹамьскаꙗ, слѹамьскаа, слѹамьскаѣ, слѹамьскаѧслѹамьскꙑхъ, слѹамьскꙑхъ, слѹамьскꙑхь, слѹамьскꙑхь, слѹамьсцѣхъ, слѹамьсцѣхьслѹамьскꙑмъ, слѹамьскꙑмъ, слѹамьскꙑмь, слѹамьскꙑмь, слѹамьсцѣмъ, слѹамьсцѣмьслѹамьскаꙗ, слѹамьскаа, слѹамьскаѣ, слѹамьскаѧслѹамьскꙑм, слѹамьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
слѹамьскꙑхъ, слѹамьскꙑхъ, слѹамьскꙑхь, слѹамьскꙑхьслѹамьсцѣслѹамьскѹю, слѹамьскоюслѹамьскꙑма, слѹамьскꙑмаслѹамьскаꙗ, слѹамьскаа, слѹамьскаѣ, слѹамьскаѧслѹамьскꙑѧ, слѹамьскꙑꙗ, слѹамьскѫѭ, слѹамьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
слѹамьсцѣ, слѹамьстѣ, слѹамьскослѹамьскѫѭ, слѹамьскѹю, слѹамьскоѭ, слѹамьскоюслѹамьскѫѭ, слѹамьскоѫ, слѹамьскоѧ, слѹамьскоюслѹамьсцѣ, слѹамьстѣслѹамьскꙑѧ, слѹамьскꙑꙗ, слѹамьскꙑеслѹамьскꙑхъ, слѹамьскꙑхъ, слѹамьсцѣхъ, слѹамьстѣхъ, слѹамьскꙑхь, слѹамьскꙑхь, слѹамьсцѣхь, слѹамьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
слѹамьскꙑмъ, слѹамьскꙑмъ, слѹамьсцѣмъ, слѹамьстѣмъ, слѹамьскꙑмь, слѹамьскꙑмь, слѹамьсцѣмь, слѹамьстѣмьслѹамьскꙑѧ, слѹамьскꙑꙗ, слѹамьскꙑеслѹамьскꙑм, слѹамьскꙑмслѹамьскꙑхъ, слѹамьскꙑхъ, слѹамьскꙑхь, слѹамьскꙑхьслѹамьсцѣ, слѹамьстѣслѹамьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
слѹамьскꙑма, слѹамьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
слѹамьскъ -ꙑ прил МИ Силоамски, който се отнася до водоема и кулата Силоам д ѹмꙑ сѧ въ кѹпѣл слѹамьсцѣ М Йо 9.7 З л он осмь на десѧте на нѧже паде стлъпъ слѹамъскъ. ꙇ поб ѩ М Лк 13.4 З Изч М З Гр τοῦ Σιλωάμ ἐν τῷ Σιλωάμ слѹамъскъ