Исторически речник
съмрьꙁнѫт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съмрьꙁнѫт сѧ*съмрьꙁнѫ*съмрьꙁнешсъмрьꙁнетъсъмрьꙁнемъсъмрьꙁнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съмрьꙁнѫтъ*съмрьꙁневѣ*съмрьꙁнета*съмрьꙁнете*съмрьꙁн*съмрьꙁн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*съмрьꙁнѣмъ*съмрьꙁнѣте*съмрьꙁнѣвѣ*съмрьꙁнѣта*съмрьꙁнѫхъ*съмрьꙁнѫ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*съмрьꙁнѫ*съмрьꙁнѫхомъ*съмрьꙁнѫсте*съмрьꙁнѫшѧ*съмрьꙁнѫховѣ*съмрьꙁнѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*съмрьꙁнѫсте*съмрьꙁнѣахъ*съмрьꙁнѣаше*съмрьꙁнѣаше*съмрьꙁнѣахомъ*съмрьꙁнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*съмрьꙁнѣахѫ*съмрьꙁнѣаховѣ*съмрьꙁнѣашета*съмрьꙁнѣашете
съмрьꙁнѫт сѧ -съмрьꙁнѫ сѧ -съмрьꙁнеш сѧ св 1. Замръзна, изстина, смръзна се нъ  сѣверѹ тъгда въ тѫ ношть вѣѭштѹ. повелѣ вьсѣхъ обнажьше. на ꙗснѣ посрѣдѣ града съмрьꙁъшемъ сꙙ ѹмрѣт С 89.9 2. Замръзна, покрия се с лед ꙗкоже се пол҄е сътворено бѣ. кон҄емъ тешт. то прѣтворьшѹ мраꙁꙋ го  съмръꙁъше сꙙ велм. пѣш  сънѹꙁн по н҄емѹ хождаахѫ С 90.7 Изч С Гр πήγνυμαι ἠπειρόομαι τῷ κρύει съмръꙁнѫт сꙙ Нвб смръзна се ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА