Исторически речник
съльꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сълꙗт сѧсълѣѭ, сълѣѫ, сълѣѧ, сълѣюсълѣш, сълѣеш, сълѣашсълѣтъ, сълѣетъ, сълѣатъ, сълѣть, сълѣеть, сълѣать, сълѣт, сълѣет, сълѣатсълѣмъ, сълѣемъ, сълѣамъ, сълѣмь, сълѣеть, сълѣать, сълѣм, сълѣет, сълѣат, сълѣмо, сълѣемо, сълѣамосълѣте, сълѣете, сълѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сълѣѭтъ, сълѣѫтъ, сълѣѧтъ, сълѣютъ, сълѣѭть, сълѣѫть, сълѣѧть, сълѣють, сълѣѭт, сълѣѫт, сълѣѧт, сълѣютсълѣвѣ, сълѣевѣ, сълѣавѣсълѣта, сълѣета, сълѣатасълѣте, сълѣете, сълѣатесълѣ, сълсълѣ, съл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сълѣмъ, сълмъ, сълѣмь, сълмь, сълѣм, сълмсълѣте, сълтесълѣвѣ, сълвѣсълѣта, сълтасълꙗхъ, сълахъ, съльꙗхъ, сълѣхъ, съльѣхъ, сълꙗхь, сълахь, съльꙗхь, сълѣхь, съльѣхь, сълꙗх, съльꙗх, сълѣх, съльѣх, сълѧхъ, сълѧхь, сълѧх, сълахсълꙗ, съльꙗ, сълѣ, съльѣ, сълѧ, съла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сълꙗ, съльꙗ, сълѣ, съльѣ, сълѧ, съласълꙗхомъ, сълахомъ, съльꙗхомъ, сълѣхомъ, съльѣхомъ, сълꙗхомь, сълахомь, съльꙗхомь, сълѣхомь, съльѣхомь, сълꙗхом, съльꙗхом, сълахом, сълѣхом, съльѣхом, сълꙗхмꙑ, сълахмꙑ, съльꙗхмꙑ, сълѣхмꙑ, съльѣхмꙑ, сълѧхомъ, сълѧхомь, сълѧхомсълꙗсте, съльꙗсте, сълѣсте, съльѣсте, сълѧсте, съластесълꙗшѧ, сълашѧ, съльꙗшѧ, сълѣшѧ, съльѣшѧ, сълꙗшѫ, сълашѫ, съльꙗшѫ, сълѣшѫ, съльѣшѫ, сълꙗша, съльꙗша, сълѣша, съльѣша, сълꙗше, сълаше, съльꙗше, сълѣше, съльѣше, сълꙗхѫ, съльꙗхѫ, сълѣхѫ, сълахѫ, съльѣхѫ, сълѧшасълꙗховѣ, съльꙗховѣ, сълѣховѣ, съльѣховѣ, сълѧховѣ, сълаховѣсълꙗста, съльꙗста, сълѣста, съльѣста, сълѧста, съласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сълꙗсте, съльꙗсте, сълѣсте, съльѣсте, сълѧсте, съластесълꙗахъ, сълаахъ, съльꙗахъ, сълꙗахь, сълаахь, съльꙗахь, сълꙗах, съльꙗах, сълаахсълꙗаше, съльꙗаше, сълаашесълꙗаше, съльꙗаше, сълаашесълꙗахомъ, съльꙗахомъ, сълꙗахомь, съльꙗахомь, сълꙗахом, съльꙗахом, сълаахомъ, сълаахомь, сълаахомсълꙗашете, съльꙗашете, сълꙗасте, съльꙗасте, сълаашете, сълаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сълꙗахѫ, съльꙗахѫ, сълꙗахѹ, съльꙗахѹ, сълаахѫ, сълаахѹсълꙗаховѣ, съльꙗаховѣ, сълааховѣсълꙗашета, съльꙗашета, сълꙗаста, съльꙗаста, сълаашета, сълаастасълꙗашете, съльꙗашете, сълꙗасте, съльꙗасте, сълаашете, сълаасте
съльꙗт сѧ -сълѣѭ сѧ -сълѣш сѧ св За мнозина — слеем се, съединим се вьс ѹбо сьлѣмъ сꙙ вь тѣло дꙿно С 423.29—30 Изч С Гр κεράννυμεν ἐμαυτούς сьльꙗт сꙙ Нвб слея [се], сливам [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА