Исторически речник
сварьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
сварьнкъ, сварьнкь, сварънкъ, сварънкь, сварнкъ, сварнкьсварьнка, сварънка, сварнкасварьнкѹ, сварънкѹ, сварнкѹсварьнкъ, сварьнкь, сварънкъ, сварънкь, сварнкъ, сварнкьсварьнка, сварънка, сварнкасварьнкомь, сварьнкомъ, сварънкомь, сварънкомъ, сварнкомь, сварнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
сварьнцѣ, сварънцѣ, сварнцѣсварьне, сваръне, сварнесварьнц, сварънц, сварнцсварьнкъ, сварьнкь, сварънкъ, сварънкь, сварнкъ, сварнкьсварьнкомъ, сварьнкомь, сварънкомъ, сварънкомь, сварнкомъ, сварнкомьсварьнкꙑ, сварънкꙑ, сварнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
сварьнкꙑ, сварънкꙑ, сварнкꙑсварьнцѣхъ, сварьнцѣхь, сварънцѣхъ, сварънцѣхь, сварнцѣхъ, сварнцѣхьсварьнка, сварънка, сварнкасварьнкѹ, сварънкѹ, сварнкѹсварьнкома, сварънкома, сварнкома
сварьнкъ м Който предизвиква разпри, караници; размирник бѫд ... въ съвадьнка мѣсто. мротворець. въ сварънка мѣсто. кротолюбець СЕ 70b 8 Изч СЕ сварънкъ Нвб Срв сварлив прил ОА