Исторически речник
съвратт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвратт сѧсъвращѫ, съвращѹсъвратшсъвраттъ, съвратть, съвраттсъвратмъ, съвратмь, съвратм, съвратмосъвратте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвратѧтъ, съвратѧть, съвратѧтсъвратвѣсъвраттасъвраттесъвратсъврат
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвратмъ, съвратмь, съвратмсъвраттесъвратвѣсъвраттасъвратхъ, съвратхь, съвратхсъврат
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвратсъвратхомъ, съвратхомь, съвратхом, съвратхмꙑсъвратстесъвратшѧ, съвратшѫ, съвратша, съвратше, съвратхѫсъвратховѣсъвратста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвратстесъвращаахъ, съвращахъ, съвращаахь, съвращахь, съвращаах, съвращахсъвращааше, съвращашесъвращааше, съвращашесъвращаахомъ, съвращахомъ, съвращаахомь, съвращахомь, съвращаахом, съвращахомсъвращаашете, съвращашете, съвращаасте, съвращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвращаахѫ, съвращахѫ, съвращаахѹ, съвращахѹсъвращааховѣ, съвращаховѣсъвращаашета, съвращашета, съвращааста, съвращастасъвращаашете, съвращашете, съвращаасте, съвращасте
съвратт сѧ -съвращѫ сѧ -съвратш сѧ св 1. Върна се назад — там, откъдето съм дошъл; свърна  ꙁаблѫдвъ въ беꙁпѫтънꙑѧ брѣгꙑ ꙁаде.  не обрѣтъ кѫдѹ съвратт сꙙ къ пештерѣ не могꙑ же грꙙст. паде ꙁадѹшвъ сꙙ С 289.18 ꙗкѡвъ ... ѹспѣвъ пѫт  мало съвратвъ сꙙ. обрѣте гробъ ветъхъ подобольнъ пештерѣ С 527.24 2. Прен. Отвърна се, откажа се от нещо нъ вол҄еѭ  ѹвъства  ѹмъ сво. кѹпьно ꙁьлѣ ослѣпвъше. свого цѣл҄енꙗ съвратшꙙ сꙙ.  съпаса  творьца поꙁнат не рашꙙ С 333.30 3. Прен. Насоча мисълта, вниманието си към нещо нсоже обрѣтъ носꙙштѫ. роꙁвѣ брашьньца же  гонѣтъ на пѫт. на стѹднѫ съврат сꙙ мꙑсль С 559. 23 Изч С Гр ἀνακάμπτω ἐκκλίνω ἐκτρέπομαι Вж. при съвратт Нвб