Исторически речник
сълѹа  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
сълѹасълѹаꙗ, сълѹаѣсълѹаюсълѹа-сълѹаѥмь, сълѹаѥмъ, сълѹаемь, сълѹаемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
сълѹасълѹаюсълѹасълѹасълѹаѥмъ, сълѹаѥмь, сълѹаемъ, сълѹаемьсълѹаѩ, сълѹаѧ, сълѹаѫ, сълѹае
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
сълѹасълѹахъ, сълѹахьсълѹааꙗ, сълѹаѣсълѹаюсълѹаѥма
сълѹа -ꙗ м Случай, непредвидено обстоятелство, случайност нъ да како въскръсъшѹ мѹ мьнѣт наънѫтꙿ. ꙗко сълѹамъ нѣкꙑмъ ож лаꙁаръ С 314.4 Изч С Гр συντυχία Нвб случай ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД