Исторически речник
сънѣдень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сънѣден, сънѣденьсънѣденꙗ, сънѣдена, сънѣденьꙗсънѣденю, сънѣденѹ, сънѣденьюсънѣденмь, сънѣденьмь, сънѣденмъ, сънѣденьмъ, сънѣденмь, сънѣденмъсънѣден, сънѣдень, сънѣденсънѣденꙗ, сънѣдена, сънѣденьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сънѣден, сънѣдень, сънѣденесънѣденмъ, сънѣденьмъ, сънѣденмь, сънѣденьмь, сънѣденмъ, сънѣденмь, сънѣденомъ, сънѣденамъсънѣден, сънѣдень, сънѣден, сънѣденмсънѣденхъ, сънѣденьхъ, сънѣденхь, сънѣденьхь, сънѣденхъ, сънѣденхьсънѣден, сънѣденьсънѣденю, сънѣденѹ, сънѣденью
NnDu
сънѣденма, сънѣденьма, сънѣденма, сънѣденма
сънѣдень -ꙗ ср Храна, ядене, изяждане сокаѧ стѣшꙙ васъ сѫтъ. же сѫтъ раб ловѣьст. ꙗко въ дворѣхъ ꙁакалаѭтъ стѣ на сьнѣден ловѣкомъ. а не бѣсомъ С 116.4 страдавъше то тѣло. водамъ  ꙁвѣрьмъ  птцамъ прѣдахъ на сьнѣдень С 528.13—14 Изч С Гр μετάληψις βορά сьнѣдень сьнѣден Нвб снядение, снедание остар ВА