Исторически речник
съложт [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съложтсъложѫ, съложѹсъложшсъложтъ, съложть, съложтсъложмъ, съложмь, съложм, съложмосъложте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съложѧтъ, съложѧть, съложѧтсъложвѣсъложтасъложтесъложсълож
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съложмъ, съложмь, съложмсъложтесъложвѣсъложтасъложхъ, съложхь, съложхсълож
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съложсъложхомъ, съложхомь, съложхом, съложхмꙑсъложстесъложшѧ, съложшѫ, съложша, съложше, съложхѫсъложховѣсъложста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съложстесъложаахъ, съложахъ, съложаахь, съложахь, съложаах, съложахсъложааше, съложашесъложааше, съложашесъложаахомъ, съложахомъ, съложаахомь, съложахомь, съложаахом, съложахомсъложаашете, съложашете, съложаасте, съложасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съложаахѫ, съложахѫ, съложаахѹ, съложахѹсъложааховѣ, съложаховѣсъложаашета, съложашета, съложааста, съложастасъложаашете, съложашете, съложаасте, съложасте
съложт -съложѫ -съложш св 1. Сложа, поставя някъде мѣше же брѣмꙙ хлѣбꙑ стꙑ  топлꙑ. вно  масло дрѣвѣно.  младꙑ сꙑрꙑ  аца.  крнцѫ медѹ  съложвъ отде С 291.9 2. Прен. Отмахна, премахна сълож ранѫ сѭ съ тѣлес его СЕ 30b 3 Изч СЕ С Гр ἀποφορτόω Нвб сложа ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР