Исторически речник
съпрсносѫщьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
съпрсносѫщьнъ, съпрсносѫщьньсъпрсносѫщьнасъпрсносѫщьнѹсъпрсносѫщьнъ, съпрсносѫщьньсъпрсносѫщьнасъпрсносѫщьномь, съпрсносѫщьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
съпрсносѫщьнѣсъпрсносѫщьне, съпрсносѫщьнꙑсъпрсносѫщьнсъпрсносѫщьнъ, съпрсносѫщьньсъпрсносѫщьномъ, съпрсносѫщьномьсъпрсносѫщьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
съпрсносѫщьнꙑсъпрсносѫщьнѣхъ, съпрсносѫщьнѣхьсъпрсносѫщьнасъпрсносѫщьнѹсъпрсносѫщьномасъпрсносѫщьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
съпрсносѫщьнасъпрсносѫщьнѹсъпрсносѫщьносъпрсносѫщьнасъпрсносѫщьномь, съпрсносѫщьномъсъпрсносѫщьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
съпрсносѫщьнасъпрсносѫщьнъ, съпрсносѫщьньсъпрсносѫщьномъ, съпрсносѫщьномьсъпрсносѫщьнасъпрсносѫщьнꙑсъпрсносѫщьнѣхъ, съпрсносѫщьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
съпрсносѫщьнѣсъпрсносѫщьнѹсъпрсносѫщьномасъпрсносѫщьнасъпрсносѫщьнꙑ, съпрсносѫщьнѫсъпрсносѫщьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
съпрсносѫщьнѫ, съпрсносѫщьнѹсъпрсносѫщьноѭ, съпрсносѫщьноѫ, съпрсносѫщьноѧ, съпрсносѫщьноюсъпрсносѫщьнѣсъпрсносѫщьнꙑсъпрсносѫщьнъ, съпрсносѫщьньсъпрсносѫщьнамъ, съпрсносѫщьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
съпрсносѫщьнꙑсъпрсносѫщьнамсъпрсносѫщьнахъ, съпрсносѫщьнахьсъпрсносѫщьнѣсъпрсносѫщьнѹсъпрсносѫщьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
съпрсносѫщьнꙑ, съпрсносѫщьнꙑ, съпрсносѫщьносъпрсносѫщьнаго, съпрсносѫщьнаего, съпрсносѫщьнааго, съпрсносѫщьнаго, съпрсносѫщьного, съпрсносѫщьнога, съпрсносѫщьнгосъпрсносѫщьнѹмѹ, съпрсносѫщьнѹемѹ, съпрсносѫщьнѹѹмѹ, съпрсносѫщьнѹмѹ, съпрсносѫщьноомѹ, съпрсносѫщьномѹ, съпрсносѫщьноѹмѹ, съпрсносѫщьнмѹсъпрсносѫщьнꙑ, съпрсносѫщьнꙑ, съпрсносѫщьносъпрсносѫщьнаго, съпрсносѫщьнаего, съпрсносѫщьнааго, съпрсносѫщьнаго, съпрсносѫщьного, съпрсносѫщьнога, съпрсносѫщьнгосъпрсносѫщьнꙑмь, съпрсносѫщьнꙑмь, съпрсносѫщьнꙑмъ, съпрсносѫщьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
съпрсносѫщьнѣмь, съпрсносѫщьнѣемь, съпрсносѫщьнѣѣмь, съпрсносѫщьнѣамь, съпрсносѫщьнѣмь, съпрсносѫщьнѣмъ, съпрсносѫщьнѣемъ, съпрсносѫщьнѣѣмъ, съпрсносѫщьнѣамъ, съпрсносѫщьнѣмъ, съпрсносѫщьномь, съпрсносѫщьномъсъпрсносѫщьнꙑ, съпрсносѫщьнꙑ, съпрсносѫщьносъпрсносѫщьнсъпрсносѫщьнꙑхъ, съпрсносѫщьнꙑхъ, съпрсносѫщьнꙑхь, съпрсносѫщьнꙑхь, съпрсносѫщьнѣхъ, съпрсносѫщьнѣхьсъпрсносѫщьнꙑмъ, съпрсносѫщьнꙑмъ, съпрсносѫщьнꙑмь, съпрсносѫщьнꙑмь, съпрсносѫщьнѣмъ, съпрсносѫщьнѣмьсъпрсносѫщьнꙑѧ, съпрсносѫщьнꙑꙗ, съпрсносѫщьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
съпрсносѫщьнꙑм, съпрсносѫщьнꙑмсъпрсносѫщьнꙑхъ, съпрсносѫщьнꙑхъ, съпрсносѫщьнꙑхь, съпрсносѫщьнꙑхьсъпрсносѫщьнаꙗ, съпрсносѫщьнаа, съпрсносѫщьнаѣсъпрсносѫщьнѹю, съпрсносѫщьноюсъпрсносѫщьнꙑма, съпрсносѫщьнꙑмасъпрсносѫщьно, съпрсносѫщьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
съпрсносѫщьнаго, съпрсносѫщьнаего, съпрсносѫщьнааго, съпрсносѫщьнаго, съпрсносѫщьного, съпрсносѫщьнога, съпрсносѫщьнгосъпрсносѫщьнѹмѹ, съпрсносѫщьнѹемѹ, съпрсносѫщьнѹѹмѹ, съпрсносѫщьнѹмѹ, съпрсносѫщьноомѹ, съпрсносѫщьномѹ, съпрсносѫщьноѹмѹ, съпрсносѫщьнмѹсъпрсносѫщьно, съпрсносѫщьноесъпрсносѫщьнаго, съпрсносѫщьннаего, съпрсносѫщьнааго, съпрсносѫщьнаго, съпрсносѫщьного, съпрсносѫщьнога, съпрсносѫщьнгосъпрсносѫщьнꙑмь, съпрсносѫщьнꙑмь, съпрсносѫщьнꙑмъ, съпрсносѫщьнꙑмъсъпрсносѫщьнѣмь, съпрсносѫщьнѣемь, съпрсносѫщьнѣѣмь, съпрсносѫщьнѣамь, съпрсносѫщьнѣмь, съпрсносѫщьнѣмъ, съпрсносѫщьнѣемъ, съпрсносѫщьнѣѣмъ, съпрсносѫщьнѣамъ, съпрсносѫщьнѣмъ, съпрсносѫщьномь, съпрсносѫщьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
съпрсносѫщьно, съпрсносѫщьноесъпрсносѫщьнаꙗ, съпрсносѫщьнаа, съпрсносѫщьнаѣ, съпрсносѫщьнаѧсъпрсносѫщьнꙑхъ, съпрсносѫщьнꙑхъ, съпрсносѫщьнꙑхь, съпрсносѫщьнꙑхь, съпрсносѫщьнѣхъ, съпрсносѫщьнѣхьсъпрсносѫщьнꙑмъ, съпрсносѫщьнꙑмъ, съпрсносѫщьнꙑмь, съпрсносѫщьнꙑмь, съпрсносѫщьнѣмъ, съпрсносѫщьнѣмьсъпрсносѫщьнаꙗ, съпрсносѫщьнаа, съпрсносѫщьнаѣ, съпрсносѫщьнаѧсъпрсносѫщьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
съпрсносѫщьнꙑхъ, съпрсносѫщьнꙑхъ, съпрсносѫщьнꙑхь, съпрсносѫщьнꙑхьсъпрсносѫщьнѣсъпрсносѫщьнѹю, съпрсносѫщьноюсъпрсносѫщьнꙑма, съпрсносѫщьнꙑмасъпрсносѫщьнаꙗ, съпрсносѫщьнаа, съпрсносѫщьнаѣ, съпрсносѫщьнаѧсъпрсносѫщьнꙑѧ, съпрсносѫщьнꙑꙗ, съпрсносѫщьнѫѭ, съпрсносѫщьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
съпрсносѫщьнѣ, съпрсносѫщьносъпрсносѫщьнѫѭ, съпрсносѫщьнѹю, съпрсносѫщьноѭ, съпрсносѫщьноюсъпрсносѫщьнѫѭ, съпрсносѫщьноѫ, съпрсносѫщьноѧ, съпрсносѫщьноюсъпрсносѫщьнѣсъпрсносѫщьнꙑѧ, съпрсносѫщьнꙑꙗ, съпрсносѫщьнꙑесъпрсносѫщьнꙑхъ, съпрсносѫщьнꙑхъ, съпрсносѫщьнѣхъ, съпрсносѫщьнꙑхь, съпрсносѫщьнꙑхь, съпрсносѫщьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
съпрсносѫщьнꙑмъ, съпрсносѫщьнꙑмъ, съпрсносѫщьнѣмъ, съпрсносѫщьнꙑмь, съпрсносѫщьнꙑмь, съпрсносѫщьнѣмьсъпрсносѫщьнꙑѧ, съпрсносѫщьнꙑꙗ, съпрсносѫщьнꙑесъпрсносѫщьнꙑм, съпрсносѫщьнꙑмсъпрсносѫщьнꙑхъ, съпрсносѫщьнꙑхъ, съпрсносѫщьнꙑхь, съпрсносѫщьнꙑхьсъпрсносѫщьнѣсъпрсносѫщьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
съпрсносѫщьнꙑма, съпрсносѫщьнꙑмасъпрсносѫщьнѣ, съпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣшасъпрсносѫщьнѣшѹ, съпрсносѫщьнѣшюсъпрсносѫщьнѣсъпрсносѫщьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
съпрсносѫщьнѣшемь, съпрсносѫщьнѣшемъсъпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣсъпрсносѫщьнѣше, съпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣшь, съпрсносѫщьнѣшъсъпрсносѫщьнѣшемъ, съпрсносѫщьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
съпрсносѫщьнѣшѧсъпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣшхъ, съпрсносѫщьнѣшхьсъпрсносѫщьнѣшасъпрсносѫщьнѣшѹ, съпрсносѫщьнѣшюсъпрсносѫщьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
съпрсносѫщьнѣе, съпрсносѫщьнѣ, съпрсносѫщьнѣшесъпрсносѫщьнѣшасъпрсносѫщьнѣшѹ, съпрсносѫщьнѣшюсъпрсносѫщьнѣе, съпрсносѫщьнѣ, съпрсносѫщьнѣшесъпрсносѫщьнѣшасъпрсносѫщьнѣшемь, съпрсносѫщьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
съпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣе, съпрсносѫщьнѣсъпрсносѫщьнѣша, съпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣшь, съпрсносѫщьнѣшъсъпрсносѫщьнѣшемъ, съпрсносѫщьнѣшемьсъпрсносѫщьнѣша, съпрсносѫщьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
съпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣшхъ, съпрсносѫщьнѣшхьсъпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣшѹ, съпрсносѫщьнѣшюсъпрсносѫщьнѣшемасъпрсносѫщьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
съпрсносѫщьнѣшѧ, съпрсносѫщьнѣшѫ, съпрсносѫщьнѣшесъпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣшѫ, съпрсносѫщьнѣшѧ, съпрсносѫщьнѣшѹсъпрсносѫщьнѣшеѭ, съпрсносѫщьнѣшеѫ, съпрсносѫщьнѣшеѧ, съпрсносѫщьнѣшеюсъпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
съпрсносѫщьнѣшѧ, съпрсносѫщьнѣшѫ, съпрсносѫщьнѣшесъпрсносѫщьнѣшь, съпрсносѫщьнѣшъсъпрсносѫщьнѣшамъ, съпрсносѫщьнѣшамьсъпрсносѫщьнѣшѧ, съпрсносѫщьнѣше, съпрсносѫщьнѣшѫсъпрсносѫщьнѣшамсъпрсносѫщьнѣшахъ, съпрсносѫщьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
съпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣшѹ, съпрсносѫщьнѣшюсъпрсносѫщьнѣшамасъпрсносѫщьнѣ, съпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣшаго, съпрсносѫщьнѣшаего, съпрсносѫщьнѣшааго, съпрсносѫщьнѣшагосъпрсносѫщьнѣшѹмѹ, съпрсносѫщьнѣшѹемѹ, съпрсносѫщьнѣшѹѹмѹ, съпрсносѫщьнѣшѹмѹ, съпрсносѫщьнѣшюмѹ, съпрсносѫщьнѣшюемѹ, съпрсносѫщьнѣшюѹмѹ, съпрсносѫщьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
съпрсносѫщьнѣсъпрсносѫщьнѣшаго, съпрсносѫщьнѣшаего, съпрсносѫщьнѣшааго, съпрсносѫщьнѣшагосъпрсносѫщьнѣшмь, съпрсносѫщьнѣшмь, съпрсносѫщьнѣшмъ, съпрсносѫщьнѣшмъсъпрсносѫщьнѣшмь, съпрсносѫщьнѣшмь, съпрсносѫщьнѣшмъ, съпрсносѫщьнѣшмъсъпрсносѫщьнѣсъпрсносѫщьнѣше, съпрсносѫщьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
съпрсносѫщьнѣшхъ, съпрсносѫщьнѣшхъ, съпрсносѫщьнѣшхь, съпрсносѫщьнѣшхьсъпрсносѫщьнѣшмъ, съпрсносѫщьнѣшмъ, съпрсносѫщьнѣшмьсъпрсносѫщьнѣшѧѧ, съпрсносѫщьнѣшее, съпрсносѫщьнѣшѫѫсъпрсносѫщьнѣшм, съпрсносѫщьнѣшмсъпрсносѫщьнѣшхъ, съпрсносѫщьнѣшхъ, съпрсносѫщьнѣшхьсъпрсносѫщьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
съпрсносѫщьнѣшѹю, съпрсносѫщьнѣшююсъпрсносѫщьнѣшма, съпрсносѫщьнѣшмасъпрсносѫщьнѣе, съпрсносѫщьнѣ, съпрсносѫщьнѣшее, съпрсносѫщьнѣшесъпрсносѫщьнѣшаго, съпрсносѫщьнѣшаего, съпрсносѫщьнѣшааго, съпрсносѫщьнѣшагосъпрсносѫщьнѣшѹмѹ, съпрсносѫщьнѣшѹемѹ, съпрсносѫщьнѣшѹѹмѹ, съпрсносѫщьнѣшѹмѹ, съпрсносѫщьнѣшюмѹ, съпрсносѫщьнѣшюемѹ, съпрсносѫщьнѣшюѹмѹ, съпрсносѫщьнѣшюмѹсъпрсносѫщьнѣе, съпрсносѫщьнѣ, съпрсносѫщьнѣшее, съпрсносѫщьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
съпрсносѫщьнѣшаго, съпрсносѫщьнѣшаего, съпрсносѫщьнѣшааго, съпрсносѫщьнѣшагосъпрсносѫщьнѣшмь, съпрсносѫщьнѣшмь, съпрсносѫщьнѣшмъ, съпрсносѫщьнѣшмъсъпрсносѫщьнѣшмь, съпрсносѫщьнѣшмь, съпрсносѫщьнѣшмъ, съпрсносѫщьнѣшмъсъпрсносѫщьнѣе, съпрсносѫщьнѣ, съпрсносѫщьнѣшее, съпрсносѫщьнѣшесъпрсносѫщьнѣшаꙗ, съпрсносѫщьнѣшаѣ, съпрсносѫщьнѣшаѧсъпрсносѫщьнѣшхъ, съпрсносѫщьнѣшхъ, съпрсносѫщьнѣшхь, съпрсносѫщьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
съпрсносѫщьнѣшмъ, съпрсносѫщьнѣшмъ, съпрсносѫщьнѣшмьсъпрсносѫщьнѣшаꙗ, съпрсносѫщьнѣшаѣ, съпрсносѫщьнѣшаѧсъпрсносѫщьнѣшм, съпрсносѫщьнѣшмсъпрсносѫщьнѣшхъ, съпрсносѫщьнѣшхъ, съпрсносѫщьнѣшхьсъпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣшѹю, съпрсносѫщьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
съпрсносѫщьнѣшма, съпрсносѫщьнѣшмасъпрсносѫщьнѣшꙗ, съпрсносѫщьнѣшѣ, съпрсносѫщьнѣшаꙗсъпрсносѫщьнѣшѧѧ, съпрсносѫщьнѣшѧѩ, съпрсносѫщьнѣшѫѫ, съпрсносѫщьнѣшаѧ, съпрсносѫщьнѣшее, съпрсносѫщьнѣшеѥсъпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣшѫѫ, съпрсносѫщьнѣшѫѭ, съпрсносѫщьнѣшѧѧ, съпрсносѫщьнѣшѧѩ, съпрсносѫщьнѣшююсъпрсносѫщьнѣшѫѫ, съпрсносѫщьнѣшѫѭ, съпрсносѫщьнѣшѧѧ, съпрсносѫщьнѣшѧѩ, съпрсносѫщьнѣшюю, съпрсносѫщьнѣшеѭ, съпрсносѫщьнѣшеѫ, съпрсносѫщьнѣшеѧ, съпрсносѫщьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
съпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣшꙗ, съпрсносѫщьнѣшѣсъпрсносѫщьнѣшѧѧ, съпрсносѫщьнѣшѧѩ, съпрсносѫщьнѣшѫѫ, съпрсносѫщьнѣшаѧ, съпрсносѫщьнѣшее, съпрсносѫщьнѣшеѥсъпрсносѫщьнѣшхъ, съпрсносѫщьнѣшхъ, съпрсносѫщьнѣшхь, съпрсносѫщьнѣшхьсъпрсносѫщьнѣшмъ, съпрсносѫщьнѣшмъ, съпрсносѫщьнѣшмь, съпрсносѫщьнѣшмьсъпрсносѫщьнѣшѧѧ, съпрсносѫщьнѣшѧѩ, съпрсносѫщьнѣшѫѫ, съпрсносѫщьнѣшаѧ, съпрсносѫщьнѣшее, съпрсносѫщьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
съпрсносѫщьнѣшм, съпрсносѫщьнѣшмсъпрсносѫщьнѣшхъ, съпрсносѫщьнѣшхъ, съпрсносѫщьнѣшхь, съпрсносѫщьнѣшхьсъпрсносѫщьнѣшсъпрсносѫщьнѣшѹю, съпрсносѫщьнѣшююсъпрсносѫщьнѣшма, съпрсносѫщьнѣшма
съпрсносѫщьнъ -ꙑ прил Според християнското учение за лицата на Света Троица — който съществува вечно заедно с останалите двама, еднакво вечен с другите две божествени начала бъ еднъ естъ сътворе вꙿсѭ тварь. не мѣѩ н отъкѫдѹже наѧтꙿка. нъ самъ сꙑ наѧло вꙿсемѹ. мѣѩ вꙿ себѣ слово събеꙁнаѧльно. въ обль своемь. съпрсносѫщьнѹмѹ. беꙁврѣменъно. бесконеьно. беꙁлѣтъно. съпрѣстольно. оцю  дхѹ прѣстѹмѹ СЕ 67а 8—9 Изч СЕ Нвб Срв присно остар